D
IVULGACIÓ
www.labordadurtx.org >> divulgació
ALIMENTACIÓ | CRIA | ETOLOGIA | EXPOSICIONS | GENÈTICA | LLEIS | MORFOLOGIA
PROTECCIÓ DE RAMATS | PSICOLOGIA | SANITAT i MALALTIES |
RECERCA i INVESTIGCIÓ

ALIMENTACIÓ

05/07/04

LES ETIQUETES PODEN SER ENGANYOSES

13/03/06

ALIMENTS ABSOLUTAMENT PROHIBITS ALS GOSSOS

25/04/09

MENJAR MENYS AUGMENTA ELS ANYS DE VIDA

29/04/09
L'ALIMENTACIÓ DEL GOS DE MUNTANYA DELS PIRINEUS
15/07/18
UNA INNOVACIÓ GENÈTICA CLAU EN ELS GOSSOS : LA DIETA
  ^^

CRIA

UN LLOC ON CRIAR L'importancia de la paridera. (pendent de traducció)

21/07/20

FRANGES HORÀRIES DELS PARTS A LA BORDA D’URTX

31/01/21
TIPUS D’ENCREUAMENTS QUE APLIQUEM A LA BORDA D'URTX
 
^^

ETOLOGIA

 

COM EVITAR QUE EL CADELL MOSSEGUI EL QUÈ NO VOLEM QUE MOSSEGUI Del que es tracte és de corregir el cadell sense causar-li cap trauma.

FUNCIONALITAT El Gos de Muntanya dels Pirineus, l'especialista de l'alta muntanya.
COM EVITAR L'ESTREBADA DE LA CORRETJA El cadell mai ens ha d'estirar.
COM EVITAR LA POR A PUJAR AL COTXE El cadell ha d'aprendre anar en cotxe
COM EVITAR LES DESTROSSES El cadell no ha de mossegar el que vulgui.
EL NADÓ I EL GOS Són verdaderament compatibles.
LES NECESSITATS EN EL SEU LLOC Hem de ensenyar al cadell a on volem que les faci.
COM FER QUE EL GOS VINGUI QUAN EL CRIDEM
16/09/04
LA INHIBICIÓ DE LA MOSSEGADA
27/12/04
EL LLENGUATGE DELS GOSSOS
27/12/04
FAMILIARITZACIÓ DEL CADELL AMB LA GENT
08/02/05
APRENGUEM A COMUNICAR-NOS AMB ELS NOSTRES MUNTANYES
18/07/06 ERRORS QUE NO HEM DE COMETRE EN L’EDUCACIÓ DEL CADELL
18/07/06 ELS JOCS
18/07/06 EXERCICIS DE JERARQUITZACIÓ
02/08/06 ENSENYANT-LI A FUGIR QUAN EL CRIDES
02/08/06 LA INSTIGACIÓ A L’AGRESSIVITAT DESCONTROLADA
02/08/06 ELS HÀBITS SANITARIS
16/02/07 COM HEM DE PARLAR-LI AL NOSTRE MUNTANYA?
28/05/20 PAUTES MOTORES
 
^^

EXPOSICIONS

EXPOSICIONS CANINES, QUE SON? PER QUE SERVEIXEN ? La primera escola.
LA RODA PIRENAICA I LES EXPOSICIONS CANINES Els condicionants del llenguatge de la cua.
RÚSTIC O BRUT?... RENTAT O NET? S'ha de rentar o no el Muntanya?
 
^^

GENÈTICA
 

GENS: Introducció al coneixement de l'estructura molecular dels gens.

  CROMOSOMES: Descripció de l'estructura i tipus de cromosomes.
  PARENTESC I CONSANGUINITAT- 1: Descripció dels conceptes bàsics per entendre la transmissió genètica.
  PARENTESC I CONSANGUINITAT- 2: Mètode per a calcular el parentesc i el coeficient de consanguinitat.
 

LA DISPLÀSIA DE MALUC I EL MODEL MULTIFACTORIAL: Diferents enfocs sobre la displàsia de maluc.

04/05/15 INTERPRETANT EL COEFICIENT DE CONSANGUINITAT O ENDOGAMIA: El valor de F i la taxa ens permet portar un major control genètic.
15/07/18 COEFICIENT DE CONSANGUINITAT DE WRIGHT
 
^^

LLEIS

RECONEIXEMENT DE LA REIAL SOCIETAT CANINA DE CATALUNYA COM A GESTORA DEL "LLIBRE CANI DE CATALUNYA (LCC)": Nomenament de data 27/01/2003 de la Generalitat de Catalunya a favor de la R.S.C.C.
"REAL DECRETO 558/2001 DEL 25 DE MAYO": Per fi la llei que regula el reconeixement oficial de les Societats Canines i Clubs de Raça.
"ORDEN DEL MAPA DE 2/08/2001". Incorporació de noves races canines espanyoles en l'anex del R.D. 558/2001.
"ORDEN DE MAPA/880/2002 DE 17 DE ABRIL": Incorporació en l'anex del R.D. 558/2001 de l'EUSKAL ARTZAIN TXAKURRA" (perro de pastor vasco).
"LEY 50/1999 DE 23 DE DICIEMBRE". La Llei del govern central sobre el Règim Juridic de la Tenencia d'Animals Potencialment Perillosos.
"REAL DECRETO 287/2002 DE 22 DE MARZO". Reglament que desenvolupa la llei 50/1999 i ens diu, entre altres coses, les raçes de gossos que són potencialment perilloses.
"DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS DEL ANIMAL". Declaració que va ser aprovada per l'UNESCO i per l'ONU.
04/03/06
DIGUES-ME DE QUÈ PRESUMEIXES I ET DIRÉ QUÈ ET MANCA
 
^^

MORFOLOGIA

 

COS D'ATLETA: Descripció detallada de l'estructura del Gos de Muntanya dels Pirineus.

  GEGANT BLANC: Diferents enfocs sobre la mida del Gos de Muntanya dels Pirineus.
  EL SENYOR DE L'ABRIC BLANC: El color del pèl del Gos de Muntanya dels Pirineus.
 

ELS ESPERONS, UN TRESOR PER CONSERVAR: Importància de la conservació del "cinquè i sisè dit" del Gos de Muntanya dels Pirineus.

EL NAIXEMENT DE LA CUA, LA SEVA IMPORTÀNCIA És l'indicatiu d'una bona forma de la grupa i el correcte angle coxal
EL CAP DEL MUNTANYA La clau entre un bon y un mal Muntanya.
MERAVELLOSOS MONTANYES! DE CAP A PEUS Perque ho siguin és imprescindible que regni l'armonia en el seu cos.
MITOLOGIA I METROLOGIA La veritat sobre les mides del Muntanya.
21/01/04 LA PIGMENTACIÓ EN EL GOS DE MUNTANYA DELS PIRINEUS
14/03/13
INTERPRETANT LA "RODA PIRENAICA"
 
^^

PROTECCIÓ DE RAMATS

QUÈ ÉS UN GOS DE PROTECCIÓ DE RAMATS? El Gos de Muntanya dels Pirineus en el rol ancestral y actual del veritable defensor i amic de les ovelles.

GOSSOS DE PROTECCIÓ EN RAMATS D'OVINS: Principis fonamentals a tenir en compte.

21/01/04
COLLARS DE PUNXES: Dels noms i descripcions antigues dels gossos ramaders i els collars de punxes al Pirineu català.
17/02/04
HISTÒRIA RECENT DE LA REINTRODUCCIÓ DEL GOS DE MUNTANYA DELS PIRINEUS EN ELS RAMATS OVINS DELS PIRINEUS I ELS ALPS
22/02/04
APRENEM DELS INDIS I DELS ESQUIMALS
14//06/04
NOUS MUNTANYES PELS RAMATS Dos nous Muntanyes pels ramats de la Cerdanya
11//07/04
EL GOS RAMADER O MASTÍ: LA PROTECCIÓ DEL RAMAT
 
^^

PSICOLOGIA

 

INSTINT I IMPROMPTA: Diferència entre les aptituds heredades i les adquirides del Gos de Muntanya dels Pirineus.

 

UNA TASCA COMPLICADA: L'opinió d'un acreditat psicóleg i etòloeg, D. Jordi Pascuet Salvans, sobre el caràcter del Muntanya

15//04/05 TEST DE CAMPBELL: Test mes utilitzat per a conèixer el temperament d'un cadell
04//03/06 PERQUÈ UDOLEN ELS NOSTRES GOSSOS?
05//08/07 LA DOMINÀNCIA DEL MUNTANYA ALFA I L’AJUT DELS “SATÈL·LITS”
 
^^

SANITAT i MALALTIES

 

ATENCIÓ VERMES!: Importància del control dels paràsits intestinals.

  POSADA AL DIA DE LA PARVOVIROSIS CANINA: Treball sobre els últims coneixements per lluitar contra aquesta temible enfermetat que afecta principalment als cadells.
  SÍNDROME DE LA DILATACIÓ-TORSIÓ D'ESTÓMAC: De la ràpida actuació quan es presenta aquest síndrome en dependrà la vida del nostre amic.
  ECLAMPSIA: La frontera entre la vida i la mort de les gosses lactants.
DISPLASIA DE MALUC: Estudi de la complexitat d'aquesta malaltia. (pendent de traducció)
INTOXICACIÓ PER ORUGUES PROCESSIONÀRIES De la rapidesa en instaurar el tractament dependrà l'importància de les seqüeles. (pendent de traducció)
L'HERPERVIROSIS Una nova eina per lluitar contra aquesta malaltia.
04/10/20
L'OSTEOCONDRITIS DISSECANT Diferents visions d'aquesta malaltia des de l'altre part de l'Atlàntic
27/12/04 EL BORM, UNA AMENAÇA ENCARA PRESENT
09/08/05 LA PREVENCIÓ DEL COP DE CALOR
26/08/05 LA LEISHMANIOSIS
08/04/06 ANIMALS POTENCIALMENT VERINOSOS PELS NOSTRES GOSSOS
08/04/06 PRODUCTES, OBJECTES O LLOCS POTENCIALMENT PERILLOSOS PELS NOSTRES GOSSOS
19/03/14 LA METRITIS POST-PART POT PREVENIR-SE
19/03/14 EL ZEL EN LES FEMELLES DEL MUNTANYA DELS PIRINEUS
 
^^

RECERCA i INVESTIGACIÓ
27/09/05 TREBALL D'INVESTIGACIÓ
 
^^

 
JOAN FERRER i SIRVENT
LA BORDA D'URTX 17538 URTX (Girona)
CATALUNYA
Telf: +34-629-613399
e-mail: joanferrer@labordadurtx.org