E
L NAIXEMENT DE LA CUA, LA SEVA IMPORTÀNCIA
www.labordadurtx.org >> divulgación >> morfologia

En els artícles hem anat examinant, poc a poc, les diferents parts estànders del Gos de Muntanya dels Pirineus : el cap, l'aparènça general, la mida, el pèl, el color del mantell, els esperons, etz.

Als capítols dedicats a l'estructura, analitzarem l'esquelet i totes les seves parts per separat i en conjunt. Potser, en parlar dels membres posteriors o de la cua vem oblidar de donar importància que requereix l'angle coxal i el naixement de la cua.

El coxal és en sí el suport de l'aparell locomotor posterior, a partir del qual s'implanten ossos i músculs que faran funcionals i potents els membres posteriors, de la seva mida i angle d'inserció dependrà la forma de la gropa, l'esquena, les angulacions posteriors i el naixement de la cua.

El naixement de la cua és un "detall" sense rellevança en sí mateix, però molt important per ser l'indicatiu més fiable per a determinar una bona forma de la gropa i un angle coxal correcte.

Quan examinem un exemplar i analitzem les diferents mesures i proporcions del seu cos, en algunes d'elles podem caure en errors a simple vista, tant perquè ens enganyi el gran tou de pèl del Muntanya o bé per la presentació: corregint i posicionant el gos per tal que s'evidenciïn més les seves virtuts i siguin menys evidents els seus defectes. Així podem fer variar les angulacions posteriors segons disposem més avançats o endarrerits els peus, inclús l'horitzontalitat de l'esquena, per tant
s'imposa, per a verificar moltes de les mesures, el poder tocar l'animal: alçada de la creu, amplada del pit, alçada del pit i longitut, forma de l'esquena i gropa, etz.

L'estàndar encara que una mica pobre en parlar de la gropa, ens diu: "La gropa lleugerament obliqua amb caderes sortints". Això ens indica que el Gos de Muntanya dels Pirineus, a més d'un coxal ample per tal d'evidenciar les caderes sortints, ha de tenir el naixement de la cua decaigut i aquesta mai no haurà de nàixer a la mateixa línia de l'esquena, doncs seria indicatiu d'una gropa horitzontal i un angle coxal no desitjat en la nostra raça.

 
JOSÉ LUIS UCHER FERRER
"L'ORONET"