E
L ZEL EN LES FEMELLES DEL MUNTANYA DELS PIRINEUS
www.labordadurtx.org >> divulgació >> sanitat

A quina edat els hi ve el zel a les Muntanyes? Aquesta es una pregunta que se’ns fa bastant sovint a la Borda. La resposta només pot ser ser orientativa ja que no hi ha data fixa; una de les coses que podem fer són estimacions en base a l’estadística i aquest es el resultat:

Una altre pregunta no menys important és si convé o no, esterilitzar a la Muntanyeta si no es té intenció de que deixi descendència, quin és el millor mètode anticonceptiu, i a quina edat convé aplicar-lo, etc.
Llavors, abans de contestar aquesta pregunta és millor que veiem com serà el cicle sexual de la nostre petita que, sent una raça gegant, li apareixerà més tard que a les races més petites:

Prepubertat: període comprès entre el naixement i l’inici del primer proestro.

Proestro: dura un mitjana de 9 dies, encara que és molt variable. Mostra tumefacció dels llavis de la vulva i aparició de flux sero-sanguinolent. L’emissió d’orina és més freqüent per a disseminar feromones per atreure els mascles, bé que generalment no accepta el cobriment. L’ovulació pot produir-se cap el final d’aquest període.

Estro (zel): dura un període de 9 dies, encara que és molt variable. Comença quan la gossa admet el coit per primera vegada i finalitza quan el rebutja. El flux procedent de la vulva pot ser menys copiós i hemorràgic, encara que no sempre és així i pot persistir fins la fi de l’estro. L’única manera de saber el moment de la ovulació és amb frotis vaginal o comprovant el nivell en sang de les hormones LH i progesterona, de manera seriada. L’esperma del gos pot viure uns 7 dies en el tracte vaginal de la femella esperant la maduració dels ovòcits que es realitza als 3 dies després de la ovulació.

Metaestro (dioestro): comença quan la gossa rebutja el coit per primera vegada. Dura uns 60 dies i acaba quan són mínimes les concentracions de progesterona circulant. La vulva apareix gradualment menys tumefacta i sol cessar el flux sanguini, però pot desenvolupar-se un fluix vulvar mucoide, com en la gestació.

Anoestro: És el període de inactivitat ovàrica entre el metaestro o el de la gestació en el seu cas, i començament del següent proestro. La seva durada pot ser molt variable, doncs tinguem en compte, que las femelles que conviuen juntes tendeixen a coordinar els seus cicles sexuals. En el nostre cas a la Borda d’Urtx, a vegades ens trobem amb grups de fins 8 femelles que se “han posat d’acord”, circumstància que condiciona en gran manera els nostres programes de cria.

Tornem a la gràfica per extreure la informació que ens interessa (els percentatges es mostres arrodonits):

Això significa que abans dels 8 meses de edat fóra convenient decidir el futur sexual de la nostre femella: sí o no, deuríem esterilitzar-la.

Si la resposta és afirmativa nosaltres aconsellem realitzar la “ovariohisterectomía” que suposa la extirpació de l’úter i de ambdós ovaris. Principalment per les següents raons:

La tercera pregunta que se’ns fa és a quina edat és més convenient fer-ho. Hi ha autors que suggereixen fer-ho abans de seu primer zel perquè es redueix la incidència de tumors mamaris a casi cero. El factor de risc és del 8% quan és retardada fins després del primer zel i després de dos o més cicles estrals el risc s’incrementa fins el 26%.


Hem de comentar que no hi ha estudis concloents sobre el canvi de caràcter o comportament de les gosses esterilitzades, sent la tendència, més aviat, que siguin les mateixes que abans de la cirurgia.

Tampoc hi ha estudis concloents sobre l’augment del pes de las femelles esterilitzades, però el què sí sabem, és que el seu organisme gasta menys energia al deixar de tenir el zel i el menor esforç que això significa pel organisme. Per tant, el què hem de fer és regular-li el menjar i l’exercici perquè no consumeixi més del què gasta.

Per últim, dir que la decisió d’esterilitzar la nostra Muntanya és un gest que no s’ha d’agafar a la lleugera, deurem de sospesar els pros i contres, i en cas de dubta, hem de consultar amb els professionals.

 
JOAN FERRER i SIRVENT
LA BORDA D'URTX 17538 URTX (Girona)
CATALUNYA
Telf: +34-629-613399
e-mail: joanferrer@labordadurtx.org