N
OMENAMENT DE LA CANINA COM A GESTORA DEL "LLIBRE CANÍ DE CATALUNYA"
www.labordadurtx.org >> noticies

La REIAL SOCIETAT CANINA DE CATALUNYA (RSCC) , és la primera associació canina dins l'estat espanyol que ha aconseguit trencar el monopoli de la "Real Sociedad Canina de España" de Madrid en quan a la tramitació dels pedigrees dels gossos de pura raça . Així tots els gossos nascuts a Catalunya podran inscriure's, per fi, al LLIBRE CANÍ DE CATALUNYA (LCC) a través de la RSCC i obtenir el pedigree oficial homologat per la Generalitat de Catalunya y el "Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación" del govern central.

Aquesta potestat cap a la RSCC correspon al reconeixement que li ha atorgat la Generalitat amb data 27 de gener de 2003 com a gestora del Registre Genealògic de gossos de pura raça criats a Catalunya a l'empara de la llei del MAPA 558/2001 del 25 de Maig; nomenament que ens plau presentar a continuació:

 
JOAN FERRER i SIRVENT
LA BORDA D'URTX 17538 URTX (Girona)
CATALUNYA
Telf: +34-629-613399
e-mail: joanferrer@labordadurtx.org