P
ERQUÈ UDOLEN ELS NOSTRES GOSSOS?
www.labordadurtx.org >> divulgació >> psicologia

Per respondre a aquesta pregunta és inevitable que ens referim als avantpassats més immediats dels nostres gossos: els llops.

L'udol, contràriament al que moltes persones pensen, no és un plor sinó un cant. Els llops udolen per a reunir el grup.L'udolar grupalmente reforça els llaços del grup i manté unida a la llopada. Tenen fins i tot variants harmòniques que han estat estudiades i que donen resultats sorprenents i fascinadors, on cada participant té un lloc a l'harmonia coral.

En aquest aspecte, trobem que l'udol és similar a les motivacions del cant humà. Les persones tribals compartien el cant col·lectiu amb la intenció de mantenir la unió de la tribu. Pels humans les festes socials tenien i tenen la finalitat de mantenir la cohesió en el grup d'animals gregaris cooperatius, cantant en moltes d'elles. Perquè una empresa reuneix als seus venedors a una festa on s'inclou el cant de l'himne de l'empresa? doncs, per reforçar els llaços d'unió del grup, com els llops, som animals gregaris cooperatius. I en això no trobem diferències amb els cants tribals, que es realitzaven inclús a la vigília de sortir de cacera, de la mateixa manera que els llops ho fan abans de començar una cacera important i arriscada.

Així i tot, com abans hem esmentat, és sorprenent la quantitat de persones que confonen el "cantar" amb el "plorar". Es diu popularment que quan un gos udola és senyal de que algú es morirà. Els orígens d'aquest mite es troben arrelats a aquesta confusió del cant amb el plor.

Generalment quan una persona està malalta de gravetat, succeeixen una sèrie de canvis en els hàbits dels seus familiars, sent més accentuats si el malalt està a l'hospital. Aleshores, es crea una situació en la qual el gos veu desaparèixer gairebé, d'un dia per l'altre, el grup familiar. El gos es queda sol durant molt de temps i percep que "la seva bandada s'està movent".... i udola.

Després, si el malalt li sobrevé la mort, és lògic que nosaltres els humans, deduïm que el gos udolava en els dies previs al desenllaç fatal perquè pressentia la imminent mort de la persona i és inevitable llavors relacionar l'udolar amb el plorar. És per això que popularment es diu que quan un gos udola algú es morirà.

Per a comprendre el perquè el gos udola quan la seva bandada es mou, hem de referir-nos als seus avantpassats els llops i fer-nos aquesta pregunta: perquè es mou una bandada?, quan les condicions ambientals es tornen adverses pot succeir que la bandada hagi d'abandonar el territori i localitzar-ne un de nou. Aquesta és una situació crítica a la vida dels llops, així com de qualsevol carnívor gregari, com els lleons. És desitjable romandre durant moltes generacions a un mateix territori, però poden existir condicions, por exemple, de sequedat que facin que les preses emigrin, i quan les preses emigren els depredadors han de seguir-les per mantenir-se a prop del "magatzem".

Òbviament això significa un gran risc, ja que el nou territori al que es mouen les preses pot estar ja dominat per un altre grup de depredadors, tant llops com d'altre espècie, el que significarà la probabilitat de no poder conquistar-lo.

Dins d'aquesta situació els cadells i els llops de jerarquies inferiors poden ressagar-se, perdent el contacte amb la resta del grup que emigra. Qué ha de fer llavors un llop aïllat?, doncs udolar perquè els seus congèneres es reuneixin amb ell.

L'udol també pot donar-se en situacions d'estrès per separació com és el cas del gos que es queda sol a casa durant molt de temps. Aquest udol el que persegueix és reunir el grup, la seva família humana.

També, els gossos solen udolar en resposta a certs sorolls d'alta intensitat i de freqüència mitja, o mitja alta, com la sirena d'una ambulància o les notes d'un violí, d'una flauta.....,els quals en varis aspectes s'assemblen a un udol. Aquest tipus d'udol es considera normal i en cap cas s'ha d'interpretar com un signe de malestar o sofriment.
 
JOAN FERRER i SIRVENT
LA BORDA D'URTX 17538 URTX (Girona)
CATALUNYA
Telf: +34-629-613399
e-mail: joanferrer@labordadurtx.org