D

IGUES-ME DE QUÈ PRESUMEIXES I ET DIRÉ QUÈ ET MANCA

www.labordadurtx.org >> divulgació >>Lleis

El Reial Decret 558/2001, de 25 de maig estableix la regulació normativa referent als requisits a complir per les organitzacions o associacions de gossos de raça pura pel seu reconeixement oficial per portar o crear llibres genealògics i els criteris d'inscripció dels gossos de pura raça en els esmentats llibres o registres.

A l'empara d'aquest Reial Decret són varies les associacions canines existents a Espanya que tenen reconeguda oficialment la gestió del seus respectius llibres genealògics, ja siguin d'àmbit estatal o comunitari.

A Espanya, l'única associació reconeguda oficialment d'àmbit estatal per a la gestió del "Libro de Orígenes Español" (LOE) és la "Real Sociedad Canina de España" ubicada a Madrid. Aquest reconeixement està avalat per la resolució de data 21 de febrer de 2003 del "Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación".

En algunes Comunitats Autònomes de l'Estat espanyol, també existeixen associacions canines i algun club, de raça espanyola, que tenen el reconeixement oficial per a gestionar el llibre d'orígens de gossos de pura raça de la seva Comunitat. Per exemple, a Catalunya existeix la Reial Societat Canina de Catalunya, que està reconeguda oficialment pel Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat per a gestionar el Llibre Caní de Catalunya (LCC), segons dictamen de data 27 de gener de 2003.

Així i tot, és necessari subratllar que totes les associacions reconegudes oficialment per a la gestió dels seus respectius llibres d'orígens, només tenen el tractament d'oficials per aquesta gestió, mantenint la prerrogativa d'aquesta oficialitat mentre no es derogui el seu nomenament.

En conseqüència, totes les demés activitats, que desenvolupen les associacions canines oficialment reconegudes per portar els llibres genealògics com les associacions que no tenen aquest reconeixement, no tenen sota cap concepte el caràcter d'oficials. Un exemple ben clar d'això el tenim a les adjudicacions dels CAC (Certificats d'Aptitud de Campionat) a les exposicions de morfologia canines o els títols de campió d'Espanya que atorga la RSCE. Aquests certificats i títols, només pertanyen al seu àmbit privat com associació privada que és.

A la vegada, la RSCE forma part de la Federació Cinològica Internacional (FCI) que tampoc és oficial, sent les adjudicacions dels seus CACIB (Certificat d'Aptitud de Campionat Internacional de Bellesa), un certificat totalment privat d'aquesta federació.

També convé deixar ben clar que totes les demés associacions que són delegades de les associacions oficialment reconegudes per a la gestió dels llibres genealògics, no gaudeixen en absolut d'oficialitat ja que el seu paper és simplement d'intermediàries.

Aleshores, per què existeix una certa tendència per part d'una amplia capa d'individus que conformen l'arc cinòfil espanyol, d'atribuir una oficialitat a una sèrie d'associacions canines i clubs de raça i a les activitats que ells realitzen i a més, presumint d'això?, serà potser, per donar-se una importància que no tenen?, o per la necessitat en certa manera infantil de sentir-se més acotxats, sense voler acceptar l'evidència?. Tant si és una cosa com l'altre, el cert és que falten a la veritat i en conseqüència s'enganyen a sí mateixos i a les persones que no estan ben informades.

El refranyer és savi i per aquestes actituds en té un que encaixa a la perfecció: "Digues-me de què presumeixes i et diré què et manca".

 
JOAN FERRER i SIRVENT
LA BORDA D'URTX 17538 URTX (Girona)
CATALUNYA
Telf: +34-629-613399
e-mail: joanferrer@labordadurtx.org