C
OLLARS DE PUNXES
www.labordadurtx.org >> divulgació >> Protecció de ramats

Presentem a continuació un excel·lente treball de recopilació realitzat per en Ferran Miralles i Sabadell que és el fundador de l'associació d'Amics dels Camins Ramaders. Estudiós de la transhumància a Catalunya. I president del Club del Gos d'Atura Català.

Dels noms i descripcions antigues dels gossos ramaders i els collars de punxes al Pirineu català.


La vida dels pastors
Salvador Vilarrasa i Vall
Impremta Maideu
Ripoll, 1981 (2a edició)


Els escrits de Vilarrasa es basen en els seus treballs de camp etnològics efectuats al Ripollès durant la dècada dels anys vint del passat segle XX.

"Ara amb els gossos d'atura, havent-se perdut els llops, els pastors estan molt més descansats, però també s'ha perdut una cosa ben típica o sia els gossos ramaders que eren d'una casta molt grossa i n'hi havia a totes les cases que tenien ramat. Quan anaven de camí i quan temien el perill del llop, els hi posaven un collar de ferro amb llargues punxes, per tal que el llop no els pogués agafar el coll, com era el seu instint. D'aquests collars, avui ja gairebé no se'n troben sinó en els museus."

Viatges amb els pastors transhumants
Ernest Costa i Savoia
Editorial Montblanc Martin - CEC
Barcelona, 1987


El llibre es basa en un intens treball de camp efectuat a l'àrea trashumant pirinenca compresa entre els rius Éssera i Segre, és a dir, la Ribagorça i el Pallars.

"Els cans mostins o mestins són gossos blancs, a vegades platxats (pigallats) de negre o roig, compactes, massissos , que imposen respecte. Particularment els que tenen els ulls sangonosos són molt fers, tenen males tripes. El mastí, segons diuen alguns pastors, és un animal carnús. Aquests i altres gossos havien servit per a defensar la ramada dels possibles lladregots, i dels atacs d'óssos i llops. Eren el gos de l'ósso i el gos lloper o can llober.

Els óssos ataquen d'una sarpada i en canvi els llops emboquen pel coll. Per protegir el gos d'un i altre animal l'acollaraven posant-li un estri forjat pels ferrers: el collar de punxes (o collar de burxes o collar de gos).

Del collar, format per tres peces, sortien vuit sarpes proveïdes de punxes, les quals actuaven com una autèntica cuirassa (Boí). A Àreu n'hem tingut un a les mans, que estava destinat a deslliurar-se de l'óssa i encara utilitzat fa una setantena d'anys. El collar pròpiament dit està format per dotze plaques de ferro totalment articulades entre si, i posades de tres en tres; d'entre cada un d'aquests grups surten dues plaques més (en total n'hi ha vuit), també articulades, acabades en cinc burxes."

En la part de vocabulari, cita les poblacions on ha recollit cada vocable: Collar de punxes: Alins d'Isàvena, Boí (Alta Ribagorça), Calbera (Baixa Ribagorça), Baiasca (Pallars Sobirà). Collar de burxes: Saurí (Pallasr Sobirà). Collar de gos: Àreu (Pallars Sobirà).

La vida pastoral al Pallars
Ramon Violant i Simorra
Biblioteca Ramon Violant i Simorra, I
Garsineu Edicions
Tremp, 2001


El llibre és basa en el treball de camp realitzat per Violant entre 1938 i 1945 a les valls dels rius Flamisell, Bosia i la vall de Pinyana, per tant, majoritàriament, a la comarca del Pallars Jussà i part de les comarques de l'Alta Ribagorça i el Pallars Sobirà.

"Antany, que abundaven tant els llops, tots els ramats de bestiar anaven acompanyats de gossos mastins per a la defensa del bestiar, els quals eren anomenats gossos de ramat o ramaders. Aquests gossos eren propietat de l'amo de la ramada (a diferència dels gossos d'atura que són propietat dels pastors i se'ls mantenen ells del seu recapte)."

"Antany, quan hi havia llops, tots els gossos mastins o de ramat portaven el collar de ganxos, mena de collar de peces de ferro punxegudes, dentades i encadenades entre si, les unes amb les altres, per mitjà de ganxos i forats fets a les mateixes peces. En temps antics, àdhuc havien dut una mena de pitral fet de planxa prima de ferro armat d'afuades punxes i ganxos que els resguardaven el pit i el coll."

"D'ús en tot els Pirineus si bé a Navarra són una mica diferents. Pallars: collar de ganxos (Farrera: les collàns del gós, així, en plural, perquè aquest collar està format per tres tires encadenadas formant tres collars); Ripollès: collar de punxes i collar de ferro (Massó, Croquis, 25); Chistau: fierros del can; Roncal: collar de cadena (Bergmann, 77); Izaba: Karránkla; Aoiz: garrànga; en altres llocs bascos: carlanca (Aranzadi, Aperos, 372)."


Joan Amades. Vocabulari dels pastors.
Butlletí de Dialectologia catalana. Volum XIX. ANy 1931

"Collar de punxes: collar de ferro, amb llargues pues o punxes, que portaven al coll els vells gossos de ramat, per tal d'evitar que els llops se'ls tiressin al coll i els escanyessin."

"Gos Llobater: Gos ramader."

"Gos ramader o de ramat: Espècie de gos molt gros i brau que anava antigament amb els ramats per defensar el bestiar dels atacs del llop. Era la veritable guàrdia del ramat contra els atacs d'aquesta fera. Per evitar que el llop se'ls tirés al coll i els degollés, duia un ferm collar de ferro, del qual sortien unes llargues i afilades arestes o punxes, que no permetien acostar-se-li. En tots els ramats, sobretot els que eren un xic importants, solia haver-n'hi més d'un, i sempre es procurava, sobretot quan el bestiar era a muntanya, que n'hi hagués dels dos sexes, puix que s'havien donat casos, en moments de zel, d'aparellar-se gossos i llops de sexe diferent, i no cal dir que en aquest cas, arribant llops i gossos a aquest grau de convivència, la seguretat del ramat contra atacs del llop era nul·la. Aquest tipus de gos és completament diferent del d'atura, no intervé per res en la guàrdia del bestiar i no te altre objecte que fer companyia al pastor i defensar-lo, a ell i el bestiar, dels atacs del llop."

Resum de noms

Del nom del gos a Catalunya:

Can mostí(Alta Ribagorça, Baixa Ribagorça, Noguera)
Can mestí(Alta Ribagorça)
Gos de l'ósso (Alta Ribagorça)
Gos lloper (Alta Ribagorça, Alt Urgell)
Can llober (Alta Ribagorça)
Gos de ramat (Pallars Jussà)
Gos ramader (Pallars Jussà, Ripollès)

Del nom del collar a Catalunya:

Collar de punxes (Alta Ribagorça, Baixa Ribagorça, Pallars Sobirà, Ripollès)
Collar de burxes (Pallars Sobirà)
Collar de ganxos (Pallars)
Collàns del gós (en plural: Pallars)
Collar de ferro (Ripollès)
 
FERRAN MIRALLES I SABADELL