P
EDIGREES

LLISTA DE FILLS
  Sexe Naixament Cadellada Nom Pare
1 Encreuament Thunder & Yin . SCH. VI'SKALY'S THUNDER SNOW a LA BORDA D'URTX
2 25-02-2021 146P6 PEYRAGUDES DE LA BORDA D'URTX. SCH. VI'SKALY'S THUNDER SNOW a LA BORDA D'URTX
3 25-02-2021 146P6 PELATES DE LA BORDA D'URTX. SCH. VI'SKALY'S THUNDER SNOW a LA BORDA D'URTX
4 25-02-2021 146P6 P'KENAI DE LA BORDA D'URTX. SCH. VI'SKALY'S THUNDER SNOW a LA BORDA D'URTX
5 25-02-2021 146P6 PUIGSACREU DE LA BORDA D'URTX. SCH. VI'SKALY'S THUNDER SNOW a LA BORDA D'URTX
6 25-02-2021 146P6 PEYRE DE LA BORDA D'URTX. SCH. VI'SKALY'S THUNDER SNOW a LA BORDA D'URTX
7 25-02-2021 146P6 PORTILLON DE LA BORDA D'URTX. SCH. VI'SKALY'S THUNDER SNOW a LA BORDA D'URTX
8 25-02-2021 146P6 PORTET DE LA BORDA D'URTX. SCH. VI'SKALY'S THUNDER SNOW a LA BORDA D'URTX
9 25-02-2021 146P6 PEYRESOURDE DE LA BORDA D'URTX (Ragnar). SCH. VI'SKALY'S THUNDER SNOW a LA BORDA D'URTX
10 25-02-2021 146P6 P'TRO DE LA BORDA D'URTX. SCH. VI'SKALY'S THUNDER SNOW a LA BORDA D'URTX
11 25-02-2021 146P6 PRATLONG DE LA BORDA D'URTX. SCH. VI'SKALY'S THUNDER SNOW a LA BORDA D'URTX
12 25-02-2021 146P6 PINOSA DE LA BORDA D'URTX (Eira). SCH. VI'SKALY'S THUNDER SNOW a LA BORDA D'URTX

Nombre de masceles : 9
Nombre de femelles : 3

FOTOGRAFIES DELS FILLS/FILLES


PEYRAGUDES DE LA BORDA D'URTX
 

PELATES DE LA BORDA D'URTX
 

PELATES DE LA BORDA D'URTX
 

PELATES DE LA BORDA D'URTX
 

P'KENAI DE LA BORDA D'URTX
 

P'KENAI DE LA BORDA D'URTX
 

P'KENAI DE LA BORDA D'URTX
 

P'KENAI DE LA BORDA D'URTX
 

P'KENAI DE LA BORDA D'URTX
 

P'KENAI DE LA BORDA D'URTX
 

P'KENAI DE LA BORDA D'URTX
 

P'KENAI DE LA BORDA D'URTX
 

P'KENAI DE LA BORDA D'URTX
 

P'KENAI DE LA BORDA D'URTX
 

P'KENAI DE LA BORDA D'URTX
 

PUIGSACREU DE LA BORDA D'URTX
 

PUIGSACREU DE LA BORDA D'URTX
 

PUIGSACREU DE LA BORDA D'URTX
 

PUIGSACREU DE LA BORDA D'URTX
 

PUIGSACREU DE LA BORDA D'URTX
 

PEYRE DE LA BORDA D'URTX
 

PEYRE DE LA BORDA D'URTX
 

PEYRE DE LA BORDA D'URTX
 

PEYRE DE LA BORDA D'URTX
 

PEYRE DE LA BORDA D'URTX
 

PEYRE DE LA BORDA D'URTX
 

PEYRE DE LA BORDA D'URTX
 

PEYRE DE LA BORDA D'URTX
 

PEYRE DE LA BORDA D'URTX
 

PEYRE DE LA BORDA D'URTX
 

PEYRE DE LA BORDA D'URTX
 

PEYRE DE LA BORDA D'URTX
 

PEYRE DE LA BORDA D'URTX
 

PEYRE DE LA BORDA D'URTX
 

PEYRE DE LA BORDA D'URTX
 

PORTILLON DE LA BORDA D'URTX
 

PORTILLON DE LA BORDA D'URTX
 

PORTILLON DE LA BORDA D'URTX
 

PORTILLON DE LA BORDA D'URTX
 

PORTILLON DE LA BORDA D'URTX
 

PORTILLON DE LA BORDA D'URTX
 

PORTILLON DE LA BORDA D'URTX
 

PORTILLON DE LA BORDA D'URTX
 

PORTILLON DE LA BORDA D'URTX
 

PEYRESOURDE DE LA BORDA D'URTX (Ragnar)
 

PEYRESOURDE DE LA BORDA D'URTX (Ragnar)
 

PEYRESOURDE DE LA BORDA D'URTX (Ragnar)
 

PEYRESOURDE DE LA BORDA D'URTX (Ragnar)
 

PEYRESOURDE DE LA BORDA D'URTX (Ragnar)
 

P'TRO DE LA BORDA D'URTX
 

P'TRO DE LA BORDA D'URTX
 

P'TRO DE LA BORDA D'URTX
 

P'TRO DE LA BORDA D'URTX
 

P'TRO DE LA BORDA D'URTX
 

P'TRO DE LA BORDA D'URTX
 

P'TRO DE LA BORDA D'URTX
 

P'TRO DE LA BORDA D'URTX
 

P'TRO DE LA BORDA D'URTX
 

P'TRO DE LA BORDA D'URTX
 

P'TRO DE LA BORDA D'URTX
 

P'TRO DE LA BORDA D'URTX
 

P'TRO DE LA BORDA D'URTX
 

P'TRO DE LA BORDA D'URTX
 

P'TRO DE LA BORDA D'URTX
 

P'TRO DE LA BORDA D'URTX
 

P'TRO DE LA BORDA D'URTX
 

P'TRO DE LA BORDA D'URTX
 

P'TRO DE LA BORDA D'URTX
 

P'TRO DE LA BORDA D'URTX
 

P'TRO DE LA BORDA D'URTX
 

P'TRO DE LA BORDA D'URTX
 

PRATLONG DE LA BORDA D'URTX
 

PRATLONG DE LA BORDA D'URTX
 

PRATLONG DE LA BORDA D'URTX
 

PRATLONG DE LA BORDA D'URTX
 

PRATLONG DE LA BORDA D'URTX
 

PRATLONG DE LA BORDA D'URTX
 

PINOSA DE LA BORDA D'URTX (Eira)
 

PINOSA DE LA BORDA D'URTX (Eira)
 

PINOSA DE LA BORDA D'URTX (Eira)
 

PINOSA DE LA BORDA D'URTX (Eira)
 

PINOSA DE LA BORDA D'URTX (Eira)
 

PINOSA DE LA BORDA D'URTX (Eira)
 

PINOSA DE LA BORDA D'URTX (Eira)
 

PINOSA DE LA BORDA D'URTX (Eira)
 

PINOSA DE LA BORDA D'URTX (Eira)
 

PINOSA DE LA BORDA D'URTX (Eira)
 

PINOSA DE LA BORDA D'URTX (Eira)
 

PINOSA DE LA BORDA D'URTX (Eira)
 

PINOSA DE LA BORDA D'URTX (Eira)
 

PINOSA DE LA BORDA D'URTX (Eira)
 

PINOSA DE LA BORDA D'URTX (Eira)
 

PINOSA DE LA BORDA D'URTX (Eira)
 

PINOSA DE LA BORDA D'URTX (Eira)
 

PINOSA DE LA BORDA D'URTX (Eira)
 

PINOSA DE LA BORDA D'URTX (Eira)
 

PINOSA DE LA BORDA D'URTX (Eira)
 

PINOSA DE LA BORDA D'URTX (Eira)
 

PINOSA DE LA BORDA D'URTX (Eira)
 

PINOSA DE LA BORDA D'URTX (Eira)