I
PEYRAGUDES DE LA BORDA D'URTX
www.labordadurtx.org >> Info
DADES:
Data de naixament: 25-02-2021
Sexe: Femella - Hembra
Llibre d'orígens: LOE 2577036
Xip: 945000002352821

   PEDIGREE  -  CONSANGUINITAT  -  FILLS 

 

data: 30-04-2021 - Peyragudes de la Borda d'Urtx amb la seva nova família.