I
Z'KUMA DE LA BORDA D'URTX
www.labordadurtx.org >> Info
DADES:
Data de naixament: 09-04-2022
Sexe: Femella - Hembra
Llibre d'orígens: LOE 2642333
Xip: 981098108683943

   PEDIGREE  -  CONSANGUINITAT  -  FILLS 

 

data: 20-02-2023 - La Z'Kuma de la Borda d'Urtx segueis molt feliį amb el company.
 

data: 20-02-2023 - La Z'Kuma de la Borda d'Urtx segueis molt feliį amb el company.
 

data: 20-01-2023 - No hi han barreres per la Z'Kuma de la Borda d'Urtx!
 

data: 20-11-2022 - La petita Kuma de la Borda d'Urtx s'estā convertint en una sra. Muntanya.
 

data: 25-07-2022 - La Z'Kuma de la Borda d'Urtx sempre al costat del seu protector.
 

data: 16-06-2022 - La Z'Kuma de la Borda d'Urtx dorm plācidament al costat del seu protector.