I
DAISY DE LA BORDA D'URTX
www.labordadurtx.org >> Info
DADES:
Data de naixament: 14-12-2022
Sexe: Femella - Hembra
Llibre d'orígens: LOE 2673851
Xip: 941000027129057

   PEDIGREE  -  CONSANGUINITAT  -  FILLS 

 

data: 15-04-2023 - La Daisy de la Borda d'Urtx sembla que estigui en un llit fet amb el seu propi pèl.
 

data: 13-02-2023 - La Daisy de la Borda d'Urtx amb la seva nova família.