I
PORTET DE LA BORDA D'URTX
www.labordadurtx.org >> Info
DADES:
Data de naixament: 25-02-2021
Sexe: Mascle - Macho
Llibre d'orígens: LOE 2577041
Xip: 941000026302967

   PEDIGREE  -  CONSANGUINITAT  -  FILLS