I
D'ASTORG DE LA BORDA D'URTX
www.labordadurtx.org >> Info
DADES:
Data de naixament: 14-12-2022
Sexe: Mascle - Macho
Xip: 941010000731394

   PEDIGREE  -  CONSANGUINITAT  -  FILLS 

 

data: 23-07-2023 - D'Astorg de la Borda d'Urtx s'estā entrenant per ser un "gos senyal".
 

data: 09-07-2023 - D'Astorg de la Borda d'Urtx s'estā entrenant per ser un "gos senyal".
 

data: 08-06-2023 - D'Astorg de la Borda d'Urtx es veu molt feliį a la seva nova casa.
 

data: 08-06-2023 - D'Astorg de la Borda d'Urtx es veu molt feliį a la seva nova casa.
 

data: 08-06-2023 - D'Astorg de la Borda d'Urtx es veu molt feliį a la seva nova casa.
 

data: 07-06-2023 - L'Astorg de la Borda d'Urtx amb la seva nova família.