P
EDIGREES

LLISTA DE FILLS
  Sexe Naixament Cadellada Nom Pare
1 Encreuament Yin & Be Wise. VI'SKALY'S BE WISE IMMUNIZE a LA BORDA D'URTX
2 25-02-2021 146P6 PRATLONG DE LA BORDA D'URTX. SCH. VI'SKALY'S THUNDER SNOW a LA BORDA D'URTX
3 25-02-2021 146P6 P'TRO DE LA BORDA D'URTX. SCH. VI'SKALY'S THUNDER SNOW a LA BORDA D'URTX
4 25-02-2021 146P6 PEYRESOURDE DE LA BORDA D'URTX (Ragnar). SCH. VI'SKALY'S THUNDER SNOW a LA BORDA D'URTX
5 25-02-2021 146P6 PORTET DE LA BORDA D'URTX. SCH. VI'SKALY'S THUNDER SNOW a LA BORDA D'URTX
6 25-02-2021 146P6 PORTILLON DE LA BORDA D'URTX. SCH. VI'SKALY'S THUNDER SNOW a LA BORDA D'URTX
7 25-02-2021 146P6 PEYRE DE LA BORDA D'URTX. SCH. VI'SKALY'S THUNDER SNOW a LA BORDA D'URTX
8 25-02-2021 146P6 PUIGSACREU DE LA BORDA D'URTX. SCH. VI'SKALY'S THUNDER SNOW a LA BORDA D'URTX
9 25-02-2021 146P6 P'KENAI DE LA BORDA D'URTX. SCH. VI'SKALY'S THUNDER SNOW a LA BORDA D'URTX
10 25-02-2021 146P6 PELATES DE LA BORDA D'URTX. SCH. VI'SKALY'S THUNDER SNOW a LA BORDA D'URTX
11 25-02-2021 146P6 PEYRAGUDES DE LA BORDA D'URTX. SCH. VI'SKALY'S THUNDER SNOW a LA BORDA D'URTX
12 25-02-2021 146P6 PINOSA DE LA BORDA D'URTX (Eira). SCH. VI'SKALY'S THUNDER SNOW a LA BORDA D'URTX
13 09-04-2022 155Z6 Z'KUMA DE LA BORDA D'URTX. GAZOST PATOU DE L'ORRI a LA BORDA D'URTX
14 09-04-2022 155Z6 Z'EINA DE LA BORDA D'URTX. GAZOST PATOU DE L'ORRI a LA BORDA D'URTX
15 09-04-2022 155Z6 Z'GAIA DE LA BORDA D'URTX. GAZOST PATOU DE L'ORRI a LA BORDA D'URTX
16 09-04-2022 155Z6 Z'MAINERA DE LA BORDA D'URTX. GAZOST PATOU DE L'ORRI a LA BORDA D'URTX
17 09-04-2022 155Z6 Z'ODIN DE LA BORDA D'URTX. GAZOST PATOU DE L'ORRI a LA BORDA D'URTX
18 09-04-2022 155Z6 Z'PIPAS DE LA BORDA D'URTX. GAZOST PATOU DE L'ORRI a LA BORDA D'URTX
19 09-04-2022 155Z6 Z'SKY DE LA BORDA D'URTX. GAZOST PATOU DE L'ORRI a LA BORDA D'URTX
20 09-04-2022 155Z6 Z'DUCK DE LA BORDA D'URTX. GAZOST PATOU DE L'ORRI a LA BORDA D'URTX
21 09-04-2022 155Z6 Z'TIRITA DE LA BORDA D'URTX. GAZOST PATOU DE L'ORRI a LA BORDA D'URTX
22 14-12-2022 159D7 D'NUKA DE LA BORDA D'URTX. VI'SKALY'S BE WISE IMMUNIZE a LA BORDA D'URTX
23 14-12-2022 159D7 DAISY DE LA BORDA D'URTX. VI'SKALY'S BE WISE IMMUNIZE a LA BORDA D'URTX
24 14-12-2022 159D7 DOME DE LA BORDA D'URTX. VI'SKALY'S BE WISE IMMUNIZE a LA BORDA D'URTX
25 14-12-2022 159D7 D'SAM DE LA BORDA D'URTX. VI'SKALY'S BE WISE IMMUNIZE a LA BORDA D'URTX
26 14-12-2022 159D7 D'ARNAULES DE LA BORDA D'URTX. VI'SKALY'S BE WISE IMMUNIZE a LA BORDA D'URTX
27 14-12-2022 159D7 D'COFFEE DE LA BORDA D'URTX. VI'SKALY'S BE WISE IMMUNIZE a LA BORDA D'URTX
28 14-12-2022 159D7 D'CORNADO DE LA BORDA D'URTX. VI'SKALY'S BE WISE IMMUNIZE a LA BORDA D'URTX
29 14-12-2022 159D7 D'ASTORG DE LA BORDA D'URTX. VI'SKALY'S BE WISE IMMUNIZE a LA BORDA D'URTX
30 14-12-2022 159D7 D'BOIRA DE LA BORDA D'URTX. VI'SKALY'S BE WISE IMMUNIZE a LA BORDA D'URTX
31 19-09-2023 162G7 GARDNER DE LA BORDA D'URTX. VI'SKALY'S BE WISE IMMUNIZE a LA BORDA D'URTX
32 19-09-2023 162G7 GABARRÓ DE LA BORDA D'URTX. VI'SKALY'S BE WISE IMMUNIZE a LA BORDA D'URTX
33 19-09-2023 162G7 GARMO NEGRO DE LA BORDA D'URTX. VI'SKALY'S BE WISE IMMUNIZE a LA BORDA D'URTX
34 19-09-2023 162G7 GHOST DE LA BORDA D'URTX. VI'SKALY'S BE WISE IMMUNIZE a LA BORDA D'URTX
35 19-09-2023 162G7 G'WILLIAM WALLACE DE LA BORDA D'URTX. VI'SKALY'S BE WISE IMMUNIZE a LA BORDA D'URTX
36 19-09-2023 162G7 GREYFRIARS BOBBY DE LA BORDA D'URTX. VI'SKALY'S BE WISE IMMUNIZE a LA BORDA D'URTX
37 19-09-2023 162G7 GURLA DE LA BORDA D'URTX. VI'SKALY'S BE WISE IMMUNIZE a LA BORDA D'URTX
38 19-09-2023 162G7 GYALA DE LA BORDA D'URTX. VI'SKALY'S BE WISE IMMUNIZE a LA BORDA D'URTX
39 19-09-2023 162G7 G'JEAN DE LA BORDA D'URTX. VI'SKALY'S BE WISE IMMUNIZE a LA BORDA D'URTX
40 19-09-2023 162G7 G'SIA DE LA BORDA D'URTX. VI'SKALY'S BE WISE IMMUNIZE a LA BORDA D'URTX

Nombre de masceles : 26
Nombre de femelles : 14

FOTOGRAFIES DELS FILLS/FILLES


PRATLONG DE LA BORDA D'URTX
 

PRATLONG DE LA BORDA D'URTX
 

PRATLONG DE LA BORDA D'URTX
 

PRATLONG DE LA BORDA D'URTX
 

PRATLONG DE LA BORDA D'URTX
 

PRATLONG DE LA BORDA D'URTX
 

P'TRO DE LA BORDA D'URTX
 

P'TRO DE LA BORDA D'URTX
 

P'TRO DE LA BORDA D'URTX
 

P'TRO DE LA BORDA D'URTX
 

P'TRO DE LA BORDA D'URTX
 

P'TRO DE LA BORDA D'URTX
 

P'TRO DE LA BORDA D'URTX
 

P'TRO DE LA BORDA D'URTX
 

P'TRO DE LA BORDA D'URTX
 

P'TRO DE LA BORDA D'URTX
 

P'TRO DE LA BORDA D'URTX
 

P'TRO DE LA BORDA D'URTX
 

P'TRO DE LA BORDA D'URTX
 

P'TRO DE LA BORDA D'URTX
 

P'TRO DE LA BORDA D'URTX
 

P'TRO DE LA BORDA D'URTX
 

P'TRO DE LA BORDA D'URTX
 

P'TRO DE LA BORDA D'URTX
 

P'TRO DE LA BORDA D'URTX
 

P'TRO DE LA BORDA D'URTX
 

P'TRO DE LA BORDA D'URTX
 

P'TRO DE LA BORDA D'URTX
 

P'TRO DE LA BORDA D'URTX
 

P'TRO DE LA BORDA D'URTX
 

P'TRO DE LA BORDA D'URTX
 

P'TRO DE LA BORDA D'URTX
 

PEYRESOURDE DE LA BORDA D'URTX (Ragnar)
 

PEYRESOURDE DE LA BORDA D'URTX (Ragnar)
 

PEYRESOURDE DE LA BORDA D'URTX (Ragnar)
 

PEYRESOURDE DE LA BORDA D'URTX (Ragnar)
 

PEYRESOURDE DE LA BORDA D'URTX (Ragnar)
 

PORTILLON DE LA BORDA D'URTX
 

PORTILLON DE LA BORDA D'URTX
 

PORTILLON DE LA BORDA D'URTX
 

PORTILLON DE LA BORDA D'URTX
 

PORTILLON DE LA BORDA D'URTX
 

PORTILLON DE LA BORDA D'URTX
 

PORTILLON DE LA BORDA D'URTX
 

PORTILLON DE LA BORDA D'URTX
 

PORTILLON DE LA BORDA D'URTX
 

PEYRE DE LA BORDA D'URTX
 

PEYRE DE LA BORDA D'URTX
 

PEYRE DE LA BORDA D'URTX
 

PEYRE DE LA BORDA D'URTX
 

PEYRE DE LA BORDA D'URTX
 

PEYRE DE LA BORDA D'URTX
 

PEYRE DE LA BORDA D'URTX
 

PEYRE DE LA BORDA D'URTX
 

PEYRE DE LA BORDA D'URTX
 

PEYRE DE LA BORDA D'URTX
 

PEYRE DE LA BORDA D'URTX
 

PEYRE DE LA BORDA D'URTX
 

PEYRE DE LA BORDA D'URTX
 

PEYRE DE LA BORDA D'URTX
 

PEYRE DE LA BORDA D'URTX
 

PEYRE DE LA BORDA D'URTX
 

PEYRE DE LA BORDA D'URTX
 

PEYRE DE LA BORDA D'URTX
 

PEYRE DE LA BORDA D'URTX
 

PEYRE DE LA BORDA D'URTX
 

PEYRE DE LA BORDA D'URTX
 

PEYRE DE LA BORDA D'URTX
 

PUIGSACREU DE LA BORDA D'URTX
 

PUIGSACREU DE LA BORDA D'URTX
 

PUIGSACREU DE LA BORDA D'URTX
 

PUIGSACREU DE LA BORDA D'URTX
 

PUIGSACREU DE LA BORDA D'URTX
 

PUIGSACREU DE LA BORDA D'URTX
 

P'KENAI DE LA BORDA D'URTX
 

P'KENAI DE LA BORDA D'URTX
 

P'KENAI DE LA BORDA D'URTX
 

P'KENAI DE LA BORDA D'URTX
 

P'KENAI DE LA BORDA D'URTX
 

P'KENAI DE LA BORDA D'URTX
 

P'KENAI DE LA BORDA D'URTX
 

P'KENAI DE LA BORDA D'URTX
 

P'KENAI DE LA BORDA D'URTX
 

P'KENAI DE LA BORDA D'URTX
 

P'KENAI DE LA BORDA D'URTX
 

P'KENAI DE LA BORDA D'URTX
 

P'KENAI DE LA BORDA D'URTX
 

P'KENAI DE LA BORDA D'URTX
 

P'KENAI DE LA BORDA D'URTX
 

P'KENAI DE LA BORDA D'URTX
 

P'KENAI DE LA BORDA D'URTX
 

PELATES DE LA BORDA D'URTX
 

PELATES DE LA BORDA D'URTX
 

PELATES DE LA BORDA D'URTX
 

PEYRAGUDES DE LA BORDA D'URTX
 

PINOSA DE LA BORDA D'URTX (Eira)
 

PINOSA DE LA BORDA D'URTX (Eira)
 

PINOSA DE LA BORDA D'URTX (Eira)
 

PINOSA DE LA BORDA D'URTX (Eira)
 

PINOSA DE LA BORDA D'URTX (Eira)
 

PINOSA DE LA BORDA D'URTX (Eira)
 

PINOSA DE LA BORDA D'URTX (Eira)
 

PINOSA DE LA BORDA D'URTX (Eira)
 

PINOSA DE LA BORDA D'URTX (Eira)
 

PINOSA DE LA BORDA D'URTX (Eira)
 

PINOSA DE LA BORDA D'URTX (Eira)
 

PINOSA DE LA BORDA D'URTX (Eira)
 

PINOSA DE LA BORDA D'URTX (Eira)
 

PINOSA DE LA BORDA D'URTX (Eira)
 

PINOSA DE LA BORDA D'URTX (Eira)
 

PINOSA DE LA BORDA D'URTX (Eira)
 

PINOSA DE LA BORDA D'URTX (Eira)
 

PINOSA DE LA BORDA D'URTX (Eira)
 

PINOSA DE LA BORDA D'URTX (Eira)
 

PINOSA DE LA BORDA D'URTX (Eira)
 

PINOSA DE LA BORDA D'URTX (Eira)
 

PINOSA DE LA BORDA D'URTX (Eira)
 

PINOSA DE LA BORDA D'URTX (Eira)
 

PINOSA DE LA BORDA D'URTX (Eira)
 

PINOSA DE LA BORDA D'URTX (Eira)
 

PINOSA DE LA BORDA D'URTX (Eira)
 

PINOSA DE LA BORDA D'URTX (Eira)
 

PINOSA DE LA BORDA D'URTX (Eira)
 

PINOSA DE LA BORDA D'URTX (Eira)
 

PINOSA DE LA BORDA D'URTX (Eira)
 

PINOSA DE LA BORDA D'URTX (Eira)
 

PINOSA DE LA BORDA D'URTX (Eira)
 

PINOSA DE LA BORDA D'URTX (Eira)
 

PINOSA DE LA BORDA D'URTX (Eira)
 

PINOSA DE LA BORDA D'URTX (Eira)
 

PINOSA DE LA BORDA D'URTX (Eira)
 

PINOSA DE LA BORDA D'URTX (Eira)
 

PINOSA DE LA BORDA D'URTX (Eira)
 

PINOSA DE LA BORDA D'URTX (Eira)
 

PINOSA DE LA BORDA D'URTX (Eira)
 

PINOSA DE LA BORDA D'URTX (Eira)
 

PINOSA DE LA BORDA D'URTX (Eira)
 

PINOSA DE LA BORDA D'URTX (Eira)
 

PINOSA DE LA BORDA D'URTX (Eira)
 

PINOSA DE LA BORDA D'URTX (Eira)
 

PINOSA DE LA BORDA D'URTX (Eira)
 

PINOSA DE LA BORDA D'URTX (Eira)
 

Z'KUMA DE LA BORDA D'URTX
 

Z'KUMA DE LA BORDA D'URTX
 

Z'KUMA DE LA BORDA D'URTX
 

Z'KUMA DE LA BORDA D'URTX
 

Z'KUMA DE LA BORDA D'URTX
 

Z'KUMA DE LA BORDA D'URTX
 

Z'EINA DE LA BORDA D'URTX
 

Z'GAIA DE LA BORDA D'URTX
 

Z'GAIA DE LA BORDA D'URTX
 

Z'GAIA DE LA BORDA D'URTX
 

Z'GAIA DE LA BORDA D'URTX
 

Z'MAINERA DE LA BORDA D'URTX
 

Z'ODIN DE LA BORDA D'URTX
 

Z'PIPAS DE LA BORDA D'URTX
 

Z'PIPAS DE LA BORDA D'URTX
 

Z'PIPAS DE LA BORDA D'URTX
 

Z'PIPAS DE LA BORDA D'URTX
 

Z'SKY DE LA BORDA D'URTX
 

Z'SKY DE LA BORDA D'URTX
 

Z'DUCK DE LA BORDA D'URTX
 

Z'DUCK DE LA BORDA D'URTX
 

Z'DUCK DE LA BORDA D'URTX
 

Z'DUCK DE LA BORDA D'URTX
 

Z'DUCK DE LA BORDA D'URTX
 

Z'DUCK DE LA BORDA D'URTX
 

Z'DUCK DE LA BORDA D'URTX
 

Z'DUCK DE LA BORDA D'URTX
 

Z'DUCK DE LA BORDA D'URTX
 

Z'DUCK DE LA BORDA D'URTX
 

Z'DUCK DE LA BORDA D'URTX
 

Z'TIRITA DE LA BORDA D'URTX
 

D'NUKA DE LA BORDA D'URTX
 

D'NUKA DE LA BORDA D'URTX
 

D'NUKA DE LA BORDA D'URTX
 

D'NUKA DE LA BORDA D'URTX
 

D'NUKA DE LA BORDA D'URTX
 

D'NUKA DE LA BORDA D'URTX
 

D'NUKA DE LA BORDA D'URTX
 

D'NUKA DE LA BORDA D'URTX
 

D'NUKA DE LA BORDA D'URTX
 

D'NUKA DE LA BORDA D'URTX
 

D'NUKA DE LA BORDA D'URTX
 

D'NUKA DE LA BORDA D'URTX
 

D'NUKA DE LA BORDA D'URTX
 

D'NUKA DE LA BORDA D'URTX
 

D'NUKA DE LA BORDA D'URTX
 

D'NUKA DE LA BORDA D'URTX
 

D'NUKA DE LA BORDA D'URTX
 

D'NUKA DE LA BORDA D'URTX
 

D'NUKA DE LA BORDA D'URTX
 

D'NUKA DE LA BORDA D'URTX
 

D'NUKA DE LA BORDA D'URTX
 

D'NUKA DE LA BORDA D'URTX
 

DAISY DE LA BORDA D'URTX
 

DAISY DE LA BORDA D'URTX
 

DOME DE LA BORDA D'URTX
 

DOME DE LA BORDA D'URTX
 

D'SAM DE LA BORDA D'URTX
 

D'SAM DE LA BORDA D'URTX
 

D'SAM DE LA BORDA D'URTX
 

D'SAM DE LA BORDA D'URTX
 

D'SAM DE LA BORDA D'URTX
 

D'SAM DE LA BORDA D'URTX
 

D'SAM DE LA BORDA D'URTX
 

D'SAM DE LA BORDA D'URTX
 

D'SAM DE LA BORDA D'URTX
 

D'SAM DE LA BORDA D'URTX
 

D'SAM DE LA BORDA D'URTX
 

D'SAM DE LA BORDA D'URTX
 

D'SAM DE LA BORDA D'URTX
 

D'SAM DE LA BORDA D'URTX
 

D'SAM DE LA BORDA D'URTX
 

D'SAM DE LA BORDA D'URTX
 

D'ARNAULES DE LA BORDA D'URTX
 

D'ARNAULES DE LA BORDA D'URTX
 

D'ARNAULES DE LA BORDA D'URTX
 

D'ARNAULES DE LA BORDA D'URTX
 

D'ARNAULES DE LA BORDA D'URTX
 

D'ARNAULES DE LA BORDA D'URTX
 

D'ARNAULES DE LA BORDA D'URTX
 

D'ARNAULES DE LA BORDA D'URTX
 

D'ARNAULES DE LA BORDA D'URTX
 

D'COFFEE DE LA BORDA D'URTX
 

D'COFFEE DE LA BORDA D'URTX
 

D'CORNADO DE LA BORDA D'URTX
 

D'ASTORG DE LA BORDA D'URTX
 

D'ASTORG DE LA BORDA D'URTX
 

D'ASTORG DE LA BORDA D'URTX
 

D'ASTORG DE LA BORDA D'URTX
 

D'ASTORG DE LA BORDA D'URTX
 

D'ASTORG DE LA BORDA D'URTX