P
EDIGREES

LLISTA DE FILLS
  Sexe Naixament Cadellada Nom Mare
1 Encreuament Gazost & Yin. YIN DE LA BORDA D'URTX
2 09-04-2022 155Z6 Z'EINA DE LA BORDA D'URTX. YIN DE LA BORDA D'URTX
3 09-04-2022 155Z6 Z'BARLONGUČRA DE LA BORDA D'URTX. YIN DE LA BORDA D'URTX
4 09-04-2022 155Z6 Z'MAINERA DE LA BORDA D'URTX. YIN DE LA BORDA D'URTX
5 09-04-2022 155Z6 Z'CANALBONA DE LA BORDA D'URTX. YIN DE LA BORDA D'URTX
6 09-04-2022 155Z6 Z'PASSET DE LA BORDA D'URTX. YIN DE LA BORDA D'URTX
7 09-04-2022 155Z6 Z'BESIBERRI DE LA BORDA D'URTX. YIN DE LA BORDA D'URTX
8 09-04-2022 155Z6 Z'SOTLLO DE LA BORDA D'URTX. YIN DE LA BORDA D'URTX
9 09-04-2022 155Z6 Z'ESTATS DE LA BORDA D'URTX. YIN DE LA BORDA D'URTX
10 09-04-2022 155Z6 Z'BALAGUERA DE LA BORDA D'URTX. YIN DE LA BORDA D'URTX

Nombre de masceles : 5
Nombre de femelles : 5

FOTOGRAFIES DELS FILLS/FILLES