I
B'NEU DE LA BORDA D'URTX
www.labordadurtx.org >> Info
DADES:
Data de naixament: 28-07-2022
Sexe: Femella - Hembra
Llibre d'orígens: LOE2656684
Xip: 94101000671708

   PEDIGREE  -  CONSANGUINITAT  -  FILLS