I
CAPURATA DE LA BORDA D'URTX
www.labordadurtx.org >> Info
DADES:
Data de naixament: 11-12-2022
Sexe: Femella - Hembra
Xip: 941010000742685

   PEDIGREE  -  CONSANGUINITAT  -  FILLS