I
B'COCO DE LA BORDA D'URTX
www.labordadurtx.org >> Info
DADES:
Data de naixament: 28-07-2022
Sexe: Femella - Hembra
Xip: 941000027153858

   PEDIGREE  -  CONSANGUINITAT  -  FILLS