P
EDIGREES

LLISTA DE FILLS
  Sexe Naixament Cadellada Nom Pare
1 Encreuament A'Bambu de la Borda d'Urtx & B'Coco de la Borda d'Urtx. A'BAMBÚ DE LA BORDA D'URTX

Nombre de masceles : 1
Nombre de femelles : 0

FOTOGRAFIES DELS FILLS/FILLES