I
CLARINE DE LA BORDA D'URTX
www.labordadurtx.org >> Info
DADES:
Data de naixament: 11-12-2022
Sexe: Femella - Hembra
Llibre d'orígens: LOE 2673848
Xip: 941010000842730

   PEDIGREE  -  CONSANGUINITAT  -  FILLS