P
EDIGREES

LLISTA DE FILLS
  Sexe Naixament Cadellada Nom Mare
1 14-12-2022 159D7 DENALI DE LA BORDA D'URTX. YIN DE LA BORDA D'URTX
2 14-12-2022 159D7 D'ASTORG DE LA BORDA D'URTX. YIN DE LA BORDA D'URTX
3 14-12-2022 159D7 DAVIU DE LA BORDA D'URTX. YIN DE LA BORDA D'URTX
4 14-12-2022 159D7 DE ARAGÜELLS DE LA BORDA D'URTX. YIN DE LA BORDA D'URTX
5 14-12-2022 159D7 DE BOUM DE LA BORDA D'URTX. YIN DE LA BORDA D'URTX
6 14-12-2022 159D7 DHAULAGIRI DE LA BORDA D'URTX. YIN DE LA BORDA D'URTX
7 14-12-2022 159D7 DOME DE LA BORDA D'URTX. YIN DE LA BORDA D'URTX
8 14-12-2022 159D7 DE ALBA DE LA BORDA D'URTX. YIN DE LA BORDA D'URTX
9 14-12-2022 159D7 DEBORAH DE LA BORDA D'URTX. YIN DE LA BORDA D'URTX

Nombre de masceles : 7
Nombre de femelles : 2

FOTOGRAFIES DELS FILLS/FILLES