P
EDIGREES

LLISTA DE FILLS
  Sexe Naixament Cadellada Nom Mare
1 14-12-2022 159D7 D'BOIRA DE LA BORDA D'URTX. YIN DE LA BORDA D'URTX
2 14-12-2022 159D7 D'ASTORG DE LA BORDA D'URTX. YIN DE LA BORDA D'URTX
3 14-12-2022 159D7 D'CORNADO DE LA BORDA D'URTX. YIN DE LA BORDA D'URTX
4 14-12-2022 159D7 D'COFFEE DE LA BORDA D'URTX. YIN DE LA BORDA D'URTX
5 14-12-2022 159D7 D'ARNAULES DE LA BORDA D'URTX. YIN DE LA BORDA D'URTX
6 14-12-2022 159D7 D'SAM DE LA BORDA D'URTX. YIN DE LA BORDA D'URTX
7 14-12-2022 159D7 DOME DE LA BORDA D'URTX. YIN DE LA BORDA D'URTX
8 14-12-2022 159D7 D'NUKA DE LA BORDA D'URTX. YIN DE LA BORDA D'URTX
9 14-12-2022 159D7 DAISY DE LA BORDA D'URTX. YIN DE LA BORDA D'URTX

Nombre de masceles : 7
Nombre de femelles : 2

FOTOGRAFIES DELS FILLS/FILLES


D'CORNADO DE LA BORDA D'URTX
 

D'SAM DE LA BORDA D'URTX
 

D'SAM DE LA BORDA D'URTX
 

D'SAM DE LA BORDA D'URTX
 

D'SAM DE LA BORDA D'URTX
 

D'SAM DE LA BORDA D'URTX
 

D'NUKA DE LA BORDA D'URTX
 

D'NUKA DE LA BORDA D'URTX
 

D'NUKA DE LA BORDA D'URTX
 

D'NUKA DE LA BORDA D'URTX
 

D'NUKA DE LA BORDA D'URTX
 

D'NUKA DE LA BORDA D'URTX
 

D'NUKA DE LA BORDA D'URTX
 

D'NUKA DE LA BORDA D'URTX
 

D'NUKA DE LA BORDA D'URTX
 

D'NUKA DE LA BORDA D'URTX
 

D'NUKA DE LA BORDA D'URTX
 

D'NUKA DE LA BORDA D'URTX
 

D'NUKA DE LA BORDA D'URTX
 

D'NUKA DE LA BORDA D'URTX
 

D'NUKA DE LA BORDA D'URTX
 

D'NUKA DE LA BORDA D'URTX
 

D'NUKA DE LA BORDA D'URTX
 

D'NUKA DE LA BORDA D'URTX
 

D'NUKA DE LA BORDA D'URTX
 

D'NUKA DE LA BORDA D'URTX
 

DAISY DE LA BORDA D'URTX
 

DAISY DE LA BORDA D'URTX