P
EDIGREES

LLISTA DE FILLS
  Sexe Naixament Cadellada Nom Mare
1 14-12-2022 159D7 D'ASTORG DE LA BORDA D'URTX. YIN DE LA BORDA D'URTX
2 14-12-2022 159D7 D'CORNADO DE LA BORDA D'URTX. YIN DE LA BORDA D'URTX
3 14-12-2022 159D7 D'COFFEE DE LA BORDA D'URTX. YIN DE LA BORDA D'URTX
4 14-12-2022 159D7 D'ARNAULES DE LA BORDA D'URTX. YIN DE LA BORDA D'URTX
5 14-12-2022 159D7 D'SAM DE LA BORDA D'URTX. YIN DE LA BORDA D'URTX
6 14-12-2022 159D7 DOME DE LA BORDA D'URTX. YIN DE LA BORDA D'URTX
7 14-12-2022 159D7 D'NUKA DE LA BORDA D'URTX. YIN DE LA BORDA D'URTX
8 14-12-2022 159D7 DAISY DE LA BORDA D'URTX. YIN DE LA BORDA D'URTX
9 14-12-2022 159D7 D'BOIRA DE LA BORDA D'URTX. YIN DE LA BORDA D'URTX
10 19-09-2023 162G7 GHOST DE LA BORDA D'URTX. YIN DE LA BORDA D'URTX
11 19-09-2023 162G7 G'SIA DE LA BORDA D'URTX. YIN DE LA BORDA D'URTX
12 19-09-2023 162G7 G'JEAN DE LA BORDA D'URTX. YIN DE LA BORDA D'URTX
13 19-09-2023 162G7 GRONA DE LA BORDA D'URTX. YIN DE LA BORDA D'URTX
14 19-09-2023 162G7 GURLA DE LA BORDA D'URTX. YIN DE LA BORDA D'URTX
15 19-09-2023 162G7 GREYFRIARS BOBBY DE LA BORDA D'URTX. YIN DE LA BORDA D'URTX
16 19-09-2023 162G7 G'WILLIAM WALLACE DE LA BORDA D'URTX. YIN DE LA BORDA D'URTX
17 19-09-2023 162G7 GARMO NEGRO DE LA BORDA D'URTX. YIN DE LA BORDA D'URTX
18 19-09-2023 162G7 GABARRÓ DE LA BORDA D'URTX. YIN DE LA BORDA D'URTX
19 19-09-2023 162G7 GARDNER DE LA BORDA D'URTX. YIN DE LA BORDA D'URTX
20 10-04-2024 165J7 J'LOGAN DE LA BORDA D'URTX. YIMIA DE LA BORDA D'URTX
21 10-04-2024 165J7 J'DANTE DE LA BORDA D'URTX. YIMIA DE LA BORDA D'URTX
22 10-04-2024 165J7 J'EYRA DE LA BORDA D'URTX. YIMIA DE LA BORDA D'URTX
23 10-04-2024 165J7 J'LAICA DE LA BORDA D'URTX. YIMIA DE LA BORDA D'URTX
24 10-04-2024 165J7 JANGA DE LA BORDA D'URTX. YIMIA DE LA BORDA D'URTX
25 10-04-2024 165J7 J'BLOCK DE LA BORDA D'URTX. YIMIA DE LA BORDA D'URTX

Nombre de masceles : 16
Nombre de femelles : 9

FOTOGRAFIES DELS FILLS/FILLES


D'ASTORG DE LA BORDA D'URTX
 

D'ASTORG DE LA BORDA D'URTX
 

D'ASTORG DE LA BORDA D'URTX
 

D'ASTORG DE LA BORDA D'URTX
 

D'ASTORG DE LA BORDA D'URTX
 

D'ASTORG DE LA BORDA D'URTX
 

D'CORNADO DE LA BORDA D'URTX
 

D'COFFEE DE LA BORDA D'URTX
 

D'COFFEE DE LA BORDA D'URTX
 

D'ARNAULES DE LA BORDA D'URTX
 

D'ARNAULES DE LA BORDA D'URTX
 

D'ARNAULES DE LA BORDA D'URTX
 

D'ARNAULES DE LA BORDA D'URTX
 

D'ARNAULES DE LA BORDA D'URTX
 

D'ARNAULES DE LA BORDA D'URTX
 

D'ARNAULES DE LA BORDA D'URTX
 

D'ARNAULES DE LA BORDA D'URTX
 

D'ARNAULES DE LA BORDA D'URTX
 

D'SAM DE LA BORDA D'URTX
 

D'SAM DE LA BORDA D'URTX
 

D'SAM DE LA BORDA D'URTX
 

D'SAM DE LA BORDA D'URTX
 

D'SAM DE LA BORDA D'URTX
 

D'SAM DE LA BORDA D'URTX
 

D'SAM DE LA BORDA D'URTX
 

D'SAM DE LA BORDA D'URTX
 

D'SAM DE LA BORDA D'URTX
 

D'SAM DE LA BORDA D'URTX
 

D'SAM DE LA BORDA D'URTX
 

D'SAM DE LA BORDA D'URTX
 

D'SAM DE LA BORDA D'URTX
 

D'SAM DE LA BORDA D'URTX
 

D'SAM DE LA BORDA D'URTX
 

D'SAM DE LA BORDA D'URTX
 

DOME DE LA BORDA D'URTX
 

DOME DE LA BORDA D'URTX
 

D'NUKA DE LA BORDA D'URTX
 

D'NUKA DE LA BORDA D'URTX
 

D'NUKA DE LA BORDA D'URTX
 

D'NUKA DE LA BORDA D'URTX
 

D'NUKA DE LA BORDA D'URTX
 

D'NUKA DE LA BORDA D'URTX
 

D'NUKA DE LA BORDA D'URTX
 

D'NUKA DE LA BORDA D'URTX
 

D'NUKA DE LA BORDA D'URTX
 

D'NUKA DE LA BORDA D'URTX
 

D'NUKA DE LA BORDA D'URTX
 

D'NUKA DE LA BORDA D'URTX
 

D'NUKA DE LA BORDA D'URTX
 

D'NUKA DE LA BORDA D'URTX
 

D'NUKA DE LA BORDA D'URTX
 

D'NUKA DE LA BORDA D'URTX
 

D'NUKA DE LA BORDA D'URTX
 

D'NUKA DE LA BORDA D'URTX
 

D'NUKA DE LA BORDA D'URTX
 

D'NUKA DE LA BORDA D'URTX
 

D'NUKA DE LA BORDA D'URTX
 

D'NUKA DE LA BORDA D'URTX
 

DAISY DE LA BORDA D'URTX
 

DAISY DE LA BORDA D'URTX