P
EDIGREES

LLISTA DE FILLS
  Sexe Naixament Cadellada Nom Pare
1 13-07-2021 149S6 SERRAT DE LA BORDA D'URTX. DIOIC DE LA BORDA D'URTX
2 13-07-2021 149S6 SASSĄ DE LA BORDA D'URTX. DIOIC DE LA BORDA D'URTX
3 13-07-2021 149S6 SENILLERS DE LA BORDA D'URTX. DIOIC DE LA BORDA D'URTX
4 13-07-2021 149S6 SENDROSA DE LA BORDA D'URTX. DIOIC DE LA BORDA D'URTX
5 13-07-2021 149S6 SALLÓ DE LA BORDA D'URTX. DIOIC DE LA BORDA D'URTX
6 13-07-2021 149S6 SALTČGUET DE LA BORDA D'URTX. DIOIC DE LA BORDA D'URTX
7 02-02-2022 154Y6 Y'OSO DE LA BORDA D'URTX. DIOIC DE LA BORDA D'URTX
8 02-02-2022 154Y6 YANGTZE DE LA BORDA D'URTX. DIOIC DE LA BORDA D'URTX
9 02-02-2022 154Y6 YANTSE DE LA BORDA D'URTX. DIOIC DE LA BORDA D'URTX
10 02-02-2022 154Y6 Y'LAIA DE LA BORDA D'URTX. DIOIC DE LA BORDA D'URTX
11 02-02-2022 154Y6 Y'PIPA DE LA BORDA D'URTX. DIOIC DE LA BORDA D'URTX
12 11-10-2023 163H7 H'SHIVA DE LA BORDA D'URTX. VI'SKALY'S ARE YOU THERE a LA BORDA D'URTX
13 11-10-2023 163H7 H'UMKA DE LA BORDA D'URTX. VI'SKALY'S ARE YOU THERE a LA BORDA D'URTX
14 11-10-2023 163H7 H'FLOC DE LA BORDA D'URTX. VI'SKALY'S ARE YOU THERE a LA BORDA D'URTX
15 11-10-2023 163H7 H'COTNA DE LA BORDA D'URTX. VI'SKALY'S ARE YOU THERE a LA BORDA D'URTX
16 11-10-2023 163H7 H'JIMENA DE LA BORDA D'URTX. VI'SKALY'S ARE YOU THERE a LA BORDA D'URTX

Nombre de masceles : 8
Nombre de femelles : 8

FOTOGRAFIES DELS FILLS/FILLES


SERRAT DE LA BORDA D'URTX
 

SASSĄ DE LA BORDA D'URTX
 

SASSĄ DE LA BORDA D'URTX
 

SASSĄ DE LA BORDA D'URTX
 

SASSĄ DE LA BORDA D'URTX
 

SASSĄ DE LA BORDA D'URTX
 

SASSĄ DE LA BORDA D'URTX
 

SASSĄ DE LA BORDA D'URTX
 

SASSĄ DE LA BORDA D'URTX
 

SASSĄ DE LA BORDA D'URTX
 

SASSĄ DE LA BORDA D'URTX
 

SASSĄ DE LA BORDA D'URTX
 

SASSĄ DE LA BORDA D'URTX
 

SASSĄ DE LA BORDA D'URTX
 

SASSĄ DE LA BORDA D'URTX
 

SASSĄ DE LA BORDA D'URTX
 

SASSĄ DE LA BORDA D'URTX
 

SASSĄ DE LA BORDA D'URTX
 

SASSĄ DE LA BORDA D'URTX
 

SASSĄ DE LA BORDA D'URTX
 

SASSĄ DE LA BORDA D'URTX
 

SASSĄ DE LA BORDA D'URTX
 

SASSĄ DE LA BORDA D'URTX
 

SASSĄ DE LA BORDA D'URTX
 

SASSĄ DE LA BORDA D'URTX
 

SASSĄ DE LA BORDA D'URTX
 

SASSĄ DE LA BORDA D'URTX
 

SASSĄ DE LA BORDA D'URTX
 

SASSĄ DE LA BORDA D'URTX
 

SENILLERS DE LA BORDA D'URTX
 

SENDROSA DE LA BORDA D'URTX
 

SENDROSA DE LA BORDA D'URTX
 

SENDROSA DE LA BORDA D'URTX
 

SENDROSA DE LA BORDA D'URTX
 

SENDROSA DE LA BORDA D'URTX
 

SENDROSA DE LA BORDA D'URTX
 

SENDROSA DE LA BORDA D'URTX
 

SENDROSA DE LA BORDA D'URTX
 

SENDROSA DE LA BORDA D'URTX
 

SENDROSA DE LA BORDA D'URTX
 

SENDROSA DE LA BORDA D'URTX
 

SENDROSA DE LA BORDA D'URTX
 

SENDROSA DE LA BORDA D'URTX
 

SENDROSA DE LA BORDA D'URTX
 

SALLÓ DE LA BORDA D'URTX
 

SALLÓ DE LA BORDA D'URTX
 

SALLÓ DE LA BORDA D'URTX
 

SALLÓ DE LA BORDA D'URTX
 

SALLÓ DE LA BORDA D'URTX
 

SALLÓ DE LA BORDA D'URTX
 

SALLÓ DE LA BORDA D'URTX
 

SALLÓ DE LA BORDA D'URTX
 

SALLÓ DE LA BORDA D'URTX
 

SALTČGUET DE LA BORDA D'URTX
 

SALTČGUET DE LA BORDA D'URTX
 

SALTČGUET DE LA BORDA D'URTX
 

SALTČGUET DE LA BORDA D'URTX
 

Y'OSO DE LA BORDA D'URTX
 

Y'OSO DE LA BORDA D'URTX
 

Y'OSO DE LA BORDA D'URTX
 

Y'OSO DE LA BORDA D'URTX
 

Y'OSO DE LA BORDA D'URTX
 

Y'OSO DE LA BORDA D'URTX
 

Y'OSO DE LA BORDA D'URTX
 

Y'OSO DE LA BORDA D'URTX
 

Y'OSO DE LA BORDA D'URTX
 

Y'OSO DE LA BORDA D'URTX
 

YANGTZE DE LA BORDA D'URTX
 

YANGTZE DE LA BORDA D'URTX
 

YANGTZE DE LA BORDA D'URTX
 

YANGTZE DE LA BORDA D'URTX
 

YANGTZE DE LA BORDA D'URTX
 

YANGTZE DE LA BORDA D'URTX
 

YANGTZE DE LA BORDA D'URTX
 

YANGTZE DE LA BORDA D'URTX
 

YANGTZE DE LA BORDA D'URTX
 

YANGTZE DE LA BORDA D'URTX
 

YANGTZE DE LA BORDA D'URTX
 

YANTSE DE LA BORDA D'URTX
 

YANTSE DE LA BORDA D'URTX
 

YANTSE DE LA BORDA D'URTX
 

YANTSE DE LA BORDA D'URTX
 

YANTSE DE LA BORDA D'URTX
 

YANTSE DE LA BORDA D'URTX
 

YANTSE DE LA BORDA D'URTX
 

Y'LAIA DE LA BORDA D'URTX
 

Y'LAIA DE LA BORDA D'URTX
 

Y'LAIA DE LA BORDA D'URTX
 

Y'LAIA DE LA BORDA D'URTX
 

Y'LAIA DE LA BORDA D'URTX
 

Y'LAIA DE LA BORDA D'URTX
 

Y'LAIA DE LA BORDA D'URTX
 

Y'LAIA DE LA BORDA D'URTX
 

Y'LAIA DE LA BORDA D'URTX
 

Y'LAIA DE LA BORDA D'URTX
 

Y'LAIA DE LA BORDA D'URTX
 

Y'LAIA DE LA BORDA D'URTX
 

Y'LAIA DE LA BORDA D'URTX
 

Y'LAIA DE LA BORDA D'URTX
 

Y'LAIA DE LA BORDA D'URTX
 

Y'LAIA DE LA BORDA D'URTX
 

Y'LAIA DE LA BORDA D'URTX
 

Y'LAIA DE LA BORDA D'URTX
 

Y'LAIA DE LA BORDA D'URTX
 

Y'LAIA DE LA BORDA D'URTX
 

Y'LAIA DE LA BORDA D'URTX
 

Y'LAIA DE LA BORDA D'URTX
 

Y'PIPA DE LA BORDA D'URTX
 

Y'PIPA DE LA BORDA D'URTX
 

Y'PIPA DE LA BORDA D'URTX
 

Y'PIPA DE LA BORDA D'URTX
 

Y'PIPA DE LA BORDA D'URTX
 

Y'PIPA DE LA BORDA D'URTX
 

Y'PIPA DE LA BORDA D'URTX
 

Y'PIPA DE LA BORDA D'URTX
 

Y'PIPA DE LA BORDA D'URTX
 

Y'PIPA DE LA BORDA D'URTX
 

Y'PIPA DE LA BORDA D'URTX
 

Y'PIPA DE LA BORDA D'URTX