P
EDIGREES

LLISTA DE FILLS
  Sexe Naixament Cadellada Nom Mare
1 Encreuament Are You & Iberis. IBERIS DE LA BORDA D'URTX
2 Encreuament Vi'skaly's Are You There & Eina. EINA DE LA BORDA D'URTX
3 07-04-2023 160E7 ETNA DE LA BOIRDA D'URTX. JUNCETEA DE LA BORDA D'URTX
4 07-04-2023 160E7 ELBRUS DE LA BOIRDA D'URTX. JUNCETEA DE LA BORDA D'URTX
5 07-04-2023 160E7 ELGON DE LA BOIRDA D'URTX. JUNCETEA DE LA BORDA D'URTX
6 07-04-2023 160E7 EMIN DE LA BOIRDA D'URTX . JUNCETEA DE LA BORDA D'URTX
7 07-04-2023 160E7 EREBUS DE LA BOIRDA D'URTX. JUNCETEA DE LA BORDA D'URTX
8 07-04-2023 160E7 ECHANDI DE LA BORDA D'URTX. JUNCETEA DE LA BORDA D'URTX
9 07-04-2023 160E7 ELBRUS i ELGON DE LA BORDA D'URTX . JUNCETEA DE LA BORDA D'URTX

Nombre de masceles : 8
Nombre de femelles : 1

FOTOGRAFIES DELS FILLS/FILLES


ETNA DE LA BOIRDA D'URTX
 

ETNA DE LA BOIRDA D'URTX
 

ETNA DE LA BOIRDA D'URTX
 

ETNA DE LA BOIRDA D'URTX
 

ETNA DE LA BOIRDA D'URTX
 

ETNA DE LA BOIRDA D'URTX
 

ETNA DE LA BOIRDA D'URTX
 

ETNA DE LA BOIRDA D'URTX
 

ETNA DE LA BOIRDA D'URTX
 

ETNA DE LA BOIRDA D'URTX
 

EMIN DE LA BOIRDA D'URTX
 

EMIN DE LA BOIRDA D'URTX
 

EMIN DE LA BOIRDA D'URTX
 

EMIN DE LA BOIRDA D'URTX
 

EMIN DE LA BOIRDA D'URTX
 

EREBUS DE LA BOIRDA D'URTX
 

EREBUS DE LA BOIRDA D'URTX
 

EREBUS DE LA BOIRDA D'URTX
 

EREBUS DE LA BOIRDA D'URTX
 

EREBUS DE LA BOIRDA D'URTX
 

EREBUS DE LA BOIRDA D'URTX
 

ECHANDI DE LA BORDA D'URTX
 

ECHANDI DE LA BORDA D'URTX
 

ELBRUS i ELGON DE LA BORDA D'URTX
 

ELBRUS i ELGON DE LA BORDA D'URTX
 

ELBRUS i ELGON DE LA BORDA D'URTX
 

ELBRUS i ELGON DE LA BORDA D'URTX
 

ELBRUS i ELGON DE LA BORDA D'URTX
 

ELBRUS i ELGON DE LA BORDA D'URTX
 

ELBRUS i ELGON DE LA BORDA D'URTX
 

ELBRUS i ELGON DE LA BORDA D'URTX
 

ELBRUS i ELGON DE LA BORDA D'URTX
 

ELBRUS i ELGON DE LA BORDA D'URTX
 

ELBRUS i ELGON DE LA BORDA D'URTX
 

ELBRUS i ELGON DE LA BORDA D'URTX
 

ELBRUS i ELGON DE LA BORDA D'URTX
 

ELBRUS i ELGON DE LA BORDA D'URTX
 

ELBRUS i ELGON DE LA BORDA D'URTX
 

ELBRUS i ELGON DE LA BORDA D'URTX
 

ELBRUS i ELGON DE LA BORDA D'URTX
 

ELBRUS i ELGON DE LA BORDA D'URTX
 

ELBRUS i ELGON DE LA BORDA D'URTX
 

ELBRUS i ELGON DE LA BORDA D'URTX
 

ELBRUS i ELGON DE LA BORDA D'URTX
 

ELBRUS i ELGON DE LA BORDA D'URTX
 

ELBRUS i ELGON DE LA BORDA D'URTX
 

ELBRUS i ELGON DE LA BORDA D'URTX
 

ELBRUS i ELGON DE LA BORDA D'URTX
 

ELBRUS i ELGON DE LA BORDA D'URTX
 

ELBRUS i ELGON DE LA BORDA D'URTX
 

ELBRUS i ELGON DE LA BORDA D'URTX
 

ELBRUS i ELGON DE LA BORDA D'URTX
 

ELBRUS i ELGON DE LA BORDA D'URTX
 

ELBRUS i ELGON DE LA BORDA D'URTX
 

ELBRUS i ELGON DE LA BORDA D'URTX
 

ELBRUS i ELGON DE LA BORDA D'URTX