P
EDIGREES

LLISTA DE FILLS
  Sexe Naixament Cadellada Nom Mare
1 Encreuament Are You & Iberis. IBERIS DE LA BORDA D'URTX
2 07-04-2023 160E7 ETNA DE LA BOIRDA D'URTX. JUNCETEA DE LA BORDA D'URTX
3 07-04-2023 160E7 ELBRUS DE LA BOIRDA D'URTX. JUNCETEA DE LA BORDA D'URTX
4 07-04-2023 160E7 ELGON DE LA BOIRDA D'URTX. JUNCETEA DE LA BORDA D'URTX
5 07-04-2023 160E7 EMIN DE LA BOIRDA D'URTX . JUNCETEA DE LA BORDA D'URTX
6 07-04-2023 160E7 EREBUS DE LA BOIRDA D'URTX. JUNCETEA DE LA BORDA D'URTX
7 07-04-2023 160E7 ECHANDI DE LA BOIRDA D'URTX. JUNCETEA DE LA BORDA D'URTX

Nombre de masceles : 6
Nombre de femelles : 1

FOTOGRAFIES DELS FILLS/FILLES