P
EDIGREES

LLISTA DE FILLS
  Sexe Naixament Cadellada Nom Pare
1 05-03-2021 147Q6 QUINTÍ DE LA BORDA D'URTX. JUNCUS DE LA BORDA D'URTX
2 05-03-2021 147Q6 QUEIXANS DE LA BORDA D'URTX. JUNCUS DE LA BORDA D'URTX
3 05-03-2021 147Q6 QUIOULÉS DE LA BORDA D'URTX. JUNCUS DE LA BORDA D'URTX
4 05-03-2021 147Q6 QUERQUÉOU DE LA BORDA D'URTX. JUNCUS DE LA BORDA D'URTX
5 05-03-2021 147Q6 QUERALBS DE LA BORDA D'URTX. JUNCUS DE LA BORDA D'URTX
6 05-03-2021 147Q6 QUADRES DE LA BORDA D'URTX. JUNCUS DE LA BORDA D'URTX
7 05-03-2021 147Q6 QUEROL DE LA BORDA D'URTX. JUNCUS DE LA BORDA D'URTX
8 05-03-2021 147Q6 QUÉRES DE LA BORDA D'URTX. JUNCUS DE LA BORDA D'URTX
9 05-03-2021 147Q6 QUERNER DE LA BORDA D'URTX. JUNCUS DE LA BORDA D'URTX
10 28-07-2022 157B7 BELL DE LA BORDA D'URTX. GAZOST PATOU DE L'ORRI a LA BORDA D'URTX
11 28-07-2022 157B7 B'GUIL DE LA BORDA D'URTX. GAZOST PATOU DE L'ORRI a LA BORDA D'URTX
12 28-07-2022 157B7 BATU DE LA BORDA D'URTX. GAZOST PATOU DE L'ORRI a LA BORDA D'URTX
13 28-07-2022 157B7 B'NEU DE LA BORDA D'URTX. GAZOST PATOU DE L'ORRI a LA BORDA D'URTX
14 28-07-2022 157B7 B'SOUR DE LA BORDA D'URTX. GAZOST PATOU DE L'ORRI a LA BORDA D'URTX
15 28-07-2022 157B7 BAKER DE LA BORDA D'URTX. GAZOST PATOU DE L'ORRI a LA BORDA D'URTX
16 28-07-2022 157B7 BAINTHA DE LA BORDA D'URTX. GAZOST PATOU DE L'ORRI a LA BORDA D'URTX
17 28-07-2022 157B7 B'COCO DE LA BORDA D'URTX. GAZOST PATOU DE L'ORRI a LA BORDA D'URTX
18 28-07-2022 157B7 BADOC DE LA BORDA D'URTX. GAZOST PATOU DE L'ORRI a LA BORDA D'URTX
19 10-04-2024 J7 J'LOGAN DE LA BORDA D'URTX. VI'SKALY'S BE WISE IMMUNIZE a LA BORDA D'URTX

Nombre de masceles : 6
Nombre de femelles : 13

FOTOGRAFIES DELS FILLS/FILLES


QUEIXANS DE LA BORDA D'URTX
 

QUIOULÉS DE LA BORDA D'URTX
 

QUIOULÉS DE LA BORDA D'URTX
 

QUIOULÉS DE LA BORDA D'URTX
 

QUIOULÉS DE LA BORDA D'URTX
 

QUIOULÉS DE LA BORDA D'URTX
 

QUIOULÉS DE LA BORDA D'URTX
 

QUIOULÉS DE LA BORDA D'URTX
 

QUIOULÉS DE LA BORDA D'URTX
 

QUIOULÉS DE LA BORDA D'URTX
 

QUIOULÉS DE LA BORDA D'URTX
 

QUIOULÉS DE LA BORDA D'URTX
 

QUIOULÉS DE LA BORDA D'URTX
 

QUIOULÉS DE LA BORDA D'URTX
 

QUERQUÉOU DE LA BORDA D'URTX
 

QUERALBS DE LA BORDA D'URTX
 

QUERALBS DE LA BORDA D'URTX
 

QUERALBS DE LA BORDA D'URTX
 

QUERALBS DE LA BORDA D'URTX
 

QUADRES DE LA BORDA D'URTX
 

QUADRES DE LA BORDA D'URTX
 

QUADRES DE LA BORDA D'URTX
 

QUEROL DE LA BORDA D'URTX
 

QUEROL DE LA BORDA D'URTX
 

QUEROL DE LA BORDA D'URTX
 

QUEROL DE LA BORDA D'URTX
 

QUEROL DE LA BORDA D'URTX
 

QUEROL DE LA BORDA D'URTX
 

QUÉRES DE LA BORDA D'URTX
 

QUÉRES DE LA BORDA D'URTX
 

QUERNER DE LA BORDA D'URTX
 

QUERNER DE LA BORDA D'URTX
 

QUERNER DE LA BORDA D'URTX
 

QUERNER DE LA BORDA D'URTX
 

QUERNER DE LA BORDA D'URTX
 

QUERNER DE LA BORDA D'URTX
 

QUERNER DE LA BORDA D'URTX
 

QUERNER DE LA BORDA D'URTX
 

QUERNER DE LA BORDA D'URTX
 

QUERNER DE LA BORDA D'URTX
 

QUERNER DE LA BORDA D'URTX
 

QUERNER DE LA BORDA D'URTX
 

QUERNER DE LA BORDA D'URTX
 

QUERNER DE LA BORDA D'URTX
 

QUERNER DE LA BORDA D'URTX
 

QUERNER DE LA BORDA D'URTX
 

QUERNER DE LA BORDA D'URTX
 

BELL DE LA BORDA D'URTX
 

BELL DE LA BORDA D'URTX
 

BELL DE LA BORDA D'URTX
 

BELL DE LA BORDA D'URTX
 

BELL DE LA BORDA D'URTX
 

BELL DE LA BORDA D'URTX
 

BELL DE LA BORDA D'URTX
 

BELL DE LA BORDA D'URTX
 

BELL DE LA BORDA D'URTX
 

BELL DE LA BORDA D'URTX
 

BELL DE LA BORDA D'URTX
 

BELL DE LA BORDA D'URTX
 

B'GUIL DE LA BORDA D'URTX
 

B'GUIL DE LA BORDA D'URTX
 

B'GUIL DE LA BORDA D'URTX
 

B'GUIL DE LA BORDA D'URTX
 

BATU DE LA BORDA D'URTX
 

BATU DE LA BORDA D'URTX
 

BATU DE LA BORDA D'URTX
 

BATU DE LA BORDA D'URTX
 

BATU DE LA BORDA D'URTX
 

BATU DE LA BORDA D'URTX
 

B'SOUR DE LA BORDA D'URTX
 

B'SOUR DE LA BORDA D'URTX
 

B'SOUR DE LA BORDA D'URTX
 

B'SOUR DE LA BORDA D'URTX
 

B'SOUR DE LA BORDA D'URTX
 

B'SOUR DE LA BORDA D'URTX
 

BAKER DE LA BORDA D'URTX
 

BAKER DE LA BORDA D'URTX
 

BAKER DE LA BORDA D'URTX
 

BAKER DE LA BORDA D'URTX
 

BAKER DE LA BORDA D'URTX
 

BAKER DE LA BORDA D'URTX
 

BAKER DE LA BORDA D'URTX
 

BAKER DE LA BORDA D'URTX
 

BAKER DE LA BORDA D'URTX
 

BAKER DE LA BORDA D'URTX
 

BAKER DE LA BORDA D'URTX
 

BAKER DE LA BORDA D'URTX
 

BAKER DE LA BORDA D'URTX
 

BAKER DE LA BORDA D'URTX
 

BAKER DE LA BORDA D'URTX
 

BAKER DE LA BORDA D'URTX
 

BAKER DE LA BORDA D'URTX
 

BAKER DE LA BORDA D'URTX
 

BAKER DE LA BORDA D'URTX
 

BAKER DE LA BORDA D'URTX
 

BAKER DE LA BORDA D'URTX
 

BAKER DE LA BORDA D'URTX
 

BAINTHA DE LA BORDA D'URTX
 

BAINTHA DE LA BORDA D'URTX
 

BAINTHA DE LA BORDA D'URTX
 

BAINTHA DE LA BORDA D'URTX
 

BAINTHA DE LA BORDA D'URTX
 

BAINTHA DE LA BORDA D'URTX
 

BAINTHA DE LA BORDA D'URTX
 

BAINTHA DE LA BORDA D'URTX
 

BAINTHA DE LA BORDA D'URTX
 

BAINTHA DE LA BORDA D'URTX
 

BAINTHA DE LA BORDA D'URTX
 

BAINTHA DE LA BORDA D'URTX
 

BAINTHA DE LA BORDA D'URTX
 

BAINTHA DE LA BORDA D'URTX
 

B'COCO DE LA BORDA D'URTX
 

B'COCO DE LA BORDA D'URTX
 

B'COCO DE LA BORDA D'URTX
 

B'COCO DE LA BORDA D'URTX
 

BADOC DE LA BORDA D'URTX
 

BADOC DE LA BORDA D'URTX
 

BADOC DE LA BORDA D'URTX
 

BADOC DE LA BORDA D'URTX
 

BADOC DE LA BORDA D'URTX
 

BADOC DE LA BORDA D'URTX