P
EDIGREES

LLISTA DE FILLS
  Sexe Naixament Cadellada Nom Pare
1 Cadellada B7. GAZOST PATOU DE L'ORRI a LA BORDA D'URTX
2 05-03-2021 147Q6 QUÉRES DE LA BORDA D'URTX. JUNCUS DE LA BORDA D'URTX
3 05-03-2021 147Q6 QUEROL DE LA BORDA D'URTX. JUNCUS DE LA BORDA D'URTX
4 05-03-2021 147Q6 QUADRES DE LA BORDA D'URTX. JUNCUS DE LA BORDA D'URTX
5 05-03-2021 147Q6 QUERALBS DE LA BORDA D'URTX. JUNCUS DE LA BORDA D'URTX
6 05-03-2021 147Q6 QUERQUÉOU DE LA BORDA D'URTX. JUNCUS DE LA BORDA D'URTX
7 05-03-2021 147Q6 QUIOULÉS DE LA BORDA D'URTX. JUNCUS DE LA BORDA D'URTX
8 05-03-2021 147Q6 QUEIXANS DE LA BORDA D'URTX. JUNCUS DE LA BORDA D'URTX
9 05-03-2021 147Q6 QUINTÍ DE LA BORDA D'URTX. JUNCUS DE LA BORDA D'URTX
10 05-03-2021 147Q6 QUERNER DE LA BORDA D'URTX. JUNCUS DE LA BORDA D'URTX

Nombre de masceles : 3
Nombre de femelles : 7

FOTOGRAFIES DELS FILLS/FILLES


QUÉRES DE LA BORDA D'URTX
 

QUÉRES DE LA BORDA D'URTX
 

QUEROL DE LA BORDA D'URTX
 

QUEROL DE LA BORDA D'URTX
 

QUEROL DE LA BORDA D'URTX
 

QUEROL DE LA BORDA D'URTX
 

QUEROL DE LA BORDA D'URTX
 

QUEROL DE LA BORDA D'URTX
 

QUADRES DE LA BORDA D'URTX
 

QUADRES DE LA BORDA D'URTX
 

QUADRES DE LA BORDA D'URTX
 

QUERALBS DE LA BORDA D'URTX
 

QUERALBS DE LA BORDA D'URTX
 

QUERALBS DE LA BORDA D'URTX
 

QUERALBS DE LA BORDA D'URTX
 

QUERQUÉOU DE LA BORDA D'URTX
 

QUIOULÉS DE LA BORDA D'URTX
 

QUIOULÉS DE LA BORDA D'URTX
 

QUIOULÉS DE LA BORDA D'URTX
 

QUIOULÉS DE LA BORDA D'URTX
 

QUIOULÉS DE LA BORDA D'URTX
 

QUIOULÉS DE LA BORDA D'URTX
 

QUIOULÉS DE LA BORDA D'URTX
 

QUIOULÉS DE LA BORDA D'URTX
 

QUIOULÉS DE LA BORDA D'URTX
 

QUEIXANS DE LA BORDA D'URTX
 

QUERNER DE LA BORDA D'URTX
 

QUERNER DE LA BORDA D'URTX
 

QUERNER DE LA BORDA D'URTX
 

QUERNER DE LA BORDA D'URTX
 

QUERNER DE LA BORDA D'URTX
 

QUERNER DE LA BORDA D'URTX
 

QUERNER DE LA BORDA D'URTX
 

QUERNER DE LA BORDA D'URTX
 

QUERNER DE LA BORDA D'URTX
 

QUERNER DE LA BORDA D'URTX
 

QUERNER DE LA BORDA D'URTX