P
EDIGREES

LLISTA DE FILLS
  Sexe Naixament Cadellada Nom Mare
1 24-12-2013 TARA. IRIMIA DA GANDARA DE BARRANTES
2 Encreuament Borago & Nigritella. NIGRITELLA DE LA BORDA D'URTX
3 Encreuament Borago & Juncetea. JUNCETEA DE LA BORDA D'URTX
4 29-11-2013 099U4 URTX DE LA BORDA D'URTX. QUERLATA DE LA BORDA D'URTX
5 29-11-2013 099U4 ULLDETER DE LA BORDA D'URTX. QUERLATA DE LA BORDA D'URTX
6 29-11-2013 099U4 URÚS DE LA BORDA D'URTX. QUERLATA DE LA BORDA D'URTX
7 29-11-2013 099U4 USSONA DE LA BORDA D'URTX. QUERLATA DE LA BORDA D'URTX
8 29-11-2013 099U4 USERDA DE LA BORDA D'URTX. QUERLATA DE LA BORDA D'URTX
9 29-11-2013 099U4 UFANA DE LA BORDA D'URTX. QUERLATA DE LA BORDA D'URTX
10 29-11-2013 099U4 URA DE LA BORDA D'URTX. QUERLATA DE LA BORDA D'URTX
11 29-11-2013 099U4 URTX DE LA BORDA D'URTX. QUERLATA DE LA BORDA D'URTX
12 24-02-2014 100V4 VINCA DE LA BORDA D'URTX. XALESTA DE LA BORDA D'URTX
13 24-02-2014 100V4 VIOLA DE LA BORDA D'URTX. XALESTA DE LA BORDA D'URTX
14 24-06-2014 103Z4 ZITA DE LA BORDA D'URTX. TOURETTES DE LA BORDA D'URTX
15 24-06-2014 103Z4 ZEST DE LA BORDA D'URTX. TOURETTES DE LA BORDA D'URTX
16 24-06-2014 103Z4 ZAP DE LA BORDA D'URTX. TOURETTES DE LA BORDA D'URTX
17 24-06-2014 103Z4 ZIP DE LA BORDA D'URTX. TOURETTES DE LA BORDA D'URTX
18 24-06-2014 103Z4 ZIT DE LA BORDA D'URTX. TOURETTES DE LA BORDA D'URTX
19 24-06-2014 103Z4 ZURI DE LA BORDA D'URTX. TOURETTES DE LA BORDA D'URTX
20 23-08-2014 104A5 ARROUY DE LA BORDA D'URTX. QUERLATA DE LA BORDA D'URTX
21 23-08-2014 104A5 ACAUGNES DE LA BORDA D'URTX. QUERLATA DE LA BORDA D'URTX
22 23-08-2014 104A5 ASNURRI DE LA BORDA D'URTX. QUERLATA DE LA BORDA D'URTX
23 23-08-2014 104A5 ARDUIX DE LA BORDA D'URTX. QUERLATA DE LA BORDA D'URTX
24 23-08-2014 104A5 CH. ARDIDEN DE LA BORDA D'URTX. QUERLATA DE LA BORDA D'URTX
25 23-08-2014 104A5 AYRÉ DE LA BORDA D'URTX. QUERLATA DE LA BORDA D'URTX
26 23-08-2014 104A5 ADET DE LA BORDA D'URTX. QUERLATA DE LA BORDA D'URTX
27 23-08-2014 104A5 AUBISQUE DE LA BORDA D'URTX. QUERLATA DE LA BORDA D'URTX
28 23-08-2014 104A5 AOUT DE LA BORDA D'URTX. QUERLATA DE LA BORDA D'URTX
29 23-08-2014 104A5 ARRENS DE LA BORDA D'URTX. QUERLATA DE LA BORDA D'URTX
30 15-04-2016 115L5 LUDINES DE LA BORDA D'URTX. TRÉBENS DE LA BORDA D'URTX
31 15-04-2016 115L5 LERS DE LA BORDA D'URTX. TRÉBENS DE LA BORDA D'URTX
32 15-04-2016 115L5 LERCOUL DE LA BORDA D'URTX. TRÉBENS DE LA BORDA D'URTX
33 15-04-2016 115L5 LESCUN DE LA BORDA D'URTX. TRÉBENS DE LA BORDA D'URTX
34 15-04-2016 115L5 LYS DE LA BORDA D'URTX. TRÉBENS DE LA BORDA D'URTX
35 15-04-2016 115L5 LESSE DE LA BORDA D'URTX. TRÉBENS DE LA BORDA D'URTX
36 15-04-2016 115L5 LÈRES DE LA BORDA D'URTX. TRÉBENS DE LA BORDA D'URTX
37 10-12-2016 118N5 NEUILH DE LA BORDA D'URTX. TRÉBENS DE LA BORDA D'URTX
38 10-12-2016 118N5 NARDUÉS DE LA BORDA D'URTX. TRÉBENS DE LA BORDA D'URTX
39 10-12-2016 118N5 NUK DE LA BORDA D'URTX. TRÉBENS DE LA BORDA D'URTX
40 10-12-2016 118N5 NESTÈS DE LA BORDA D'URTX. TRÉBENS DE LA BORDA D'URTX
41 10-12-2016 118N5 NÉOUS DE LA BORDA D'URTX. TRÉBENS DE LA BORDA D'URTX
42 10-12-2016 118N5 NIARTE DE LA BORDA D'URTX. TRÉBENS DE LA BORDA D'URTX
43 10-12-2016 118N5 NEBUI DE LA BORDA D'URTX. TRÉBENS DE LA BORDA D'URTX
44 09-03-2017 121Q5 QUÉRIGUT DE LA BORDA D'URTX. XICOIA DE LA BORDA D'URTX
45 09-03-2017 121Q5 QUICK DE LA BORDA D'URTX. XICOIA DE LA BORDA D'URTX
46 09-03-2017 121Q5 QUIETNESS DE LA BORDA D'URTX (Dama). XICOIA DE LA BORDA D'URTX

Nombre de masceles : 26
Nombre de femelles : 20

FOTOGRAFIES DELS FILLS/FILLES


ULLDETER DE LA BORDA D'URTX
 

ULLDETER DE LA BORDA D'URTX
 

ULLDETER DE LA BORDA D'URTX
 

ULLDETER DE LA BORDA D'URTX
 

URÚS DE LA BORDA D'URTX
 

URÚS DE LA BORDA D'URTX
 

URÚS DE LA BORDA D'URTX
 

URÚS DE LA BORDA D'URTX
 

URÚS DE LA BORDA D'URTX
 

URÚS DE LA BORDA D'URTX
 

URÚS DE LA BORDA D'URTX
 

URÚS DE LA BORDA D'URTX
 

URÚS DE LA BORDA D'URTX
 

URÚS DE LA BORDA D'URTX
 

URÚS DE LA BORDA D'URTX
 

URÚS DE LA BORDA D'URTX
 

URÚS DE LA BORDA D'URTX
 

URÚS DE LA BORDA D'URTX
 

URÚS DE LA BORDA D'URTX
 

URÚS DE LA BORDA D'URTX
 

URÚS DE LA BORDA D'URTX
 

USSONA DE LA BORDA D'URTX
 

USERDA DE LA BORDA D'URTX
 

USERDA DE LA BORDA D'URTX
 

USERDA DE LA BORDA D'URTX
 

USERDA DE LA BORDA D'URTX
 

USERDA DE LA BORDA D'URTX
 

USERDA DE LA BORDA D'URTX
 

USERDA DE LA BORDA D'URTX
 

USERDA DE LA BORDA D'URTX
 

USERDA DE LA BORDA D'URTX
 

USERDA DE LA BORDA D'URTX
 

UFANA DE LA BORDA D'URTX
 

UFANA DE LA BORDA D'URTX
 

UFANA DE LA BORDA D'URTX
 

URA DE LA BORDA D'URTX
 

URA DE LA BORDA D'URTX
 

URA DE LA BORDA D'URTX
 

URA DE LA BORDA D'URTX
 

URA DE LA BORDA D'URTX
 

URA DE LA BORDA D'URTX
 

URA DE LA BORDA D'URTX
 

URA DE LA BORDA D'URTX
 

URA DE LA BORDA D'URTX
 

URA DE LA BORDA D'URTX
 

URA DE LA BORDA D'URTX
 

URA DE LA BORDA D'URTX
 

URA DE LA BORDA D'URTX
 

URA DE LA BORDA D'URTX
 

URA DE LA BORDA D'URTX
 

URA DE LA BORDA D'URTX
 

URA DE LA BORDA D'URTX
 

URA DE LA BORDA D'URTX
 

URA DE LA BORDA D'URTX
 

URA DE LA BORDA D'URTX
 

URTX DE LA BORDA D'URTX
 

VINCA DE LA BORDA D'URTX
 

VIOLA DE LA BORDA D'URTX
 

VIOLA DE LA BORDA D'URTX
 

VIOLA DE LA BORDA D'URTX
 

VIOLA DE LA BORDA D'URTX
 

VIOLA DE LA BORDA D'URTX
 

VIOLA DE LA BORDA D'URTX
 

VIOLA DE LA BORDA D'URTX
 

VIOLA DE LA BORDA D'URTX
 

VIOLA DE LA BORDA D'URTX
 

VIOLA DE LA BORDA D'URTX
 

VIOLA DE LA BORDA D'URTX
 

VIOLA DE LA BORDA D'URTX
 

VIOLA DE LA BORDA D'URTX
 

VIOLA DE LA BORDA D'URTX
 

VIOLA DE LA BORDA D'URTX
 

VIOLA DE LA BORDA D'URTX
 

VIOLA DE LA BORDA D'URTX
 

VIOLA DE LA BORDA D'URTX
 

VIOLA DE LA BORDA D'URTX
 

ZIP DE LA BORDA D'URTX
 

ZIP DE LA BORDA D'URTX
 

ZIP DE LA BORDA D'URTX
 

ZIP DE LA BORDA D'URTX
 

ARROUY DE LA BORDA D'URTX
 

ARROUY DE LA BORDA D'URTX
 

ARROUY DE LA BORDA D'URTX
 

ARROUY DE LA BORDA D'URTX
 

ARROUY DE LA BORDA D'URTX
 

ACAUGNES DE LA BORDA D'URTX
 

ACAUGNES DE LA BORDA D'URTX
 

ACAUGNES DE LA BORDA D'URTX
 

ACAUGNES DE LA BORDA D'URTX
 

ACAUGNES DE LA BORDA D'URTX
 

ACAUGNES DE LA BORDA D'URTX
 

ACAUGNES DE LA BORDA D'URTX
 

ARDUIX DE LA BORDA D'URTX
 

CH. ARDIDEN DE LA BORDA D'URTX
 

CH. ARDIDEN DE LA BORDA D'URTX
 

CH. ARDIDEN DE LA BORDA D'URTX
 

CH. ARDIDEN DE LA BORDA D'URTX
 

CH. ARDIDEN DE LA BORDA D'URTX
 

CH. ARDIDEN DE LA BORDA D'URTX
 

CH. ARDIDEN DE LA BORDA D'URTX
 

CH. ARDIDEN DE LA BORDA D'URTX
 

CH. ARDIDEN DE LA BORDA D'URTX
 

CH. ARDIDEN DE LA BORDA D'URTX
 

CH. ARDIDEN DE LA BORDA D'URTX
 

CH. ARDIDEN DE LA BORDA D'URTX
 

CH. ARDIDEN DE LA BORDA D'URTX
 

CH. ARDIDEN DE LA BORDA D'URTX
 

CH. ARDIDEN DE LA BORDA D'URTX
 

CH. ARDIDEN DE LA BORDA D'URTX
 

CH. ARDIDEN DE LA BORDA D'URTX
 

CH. ARDIDEN DE LA BORDA D'URTX
 

ADET DE LA BORDA D'URTX
 

ADET DE LA BORDA D'URTX
 

ADET DE LA BORDA D'URTX
 

ADET DE LA BORDA D'URTX
 

ADET DE LA BORDA D'URTX
 

AUBISQUE DE LA BORDA D'URTX
 

AUBISQUE DE LA BORDA D'URTX
 

AUBISQUE DE LA BORDA D'URTX
 

AUBISQUE DE LA BORDA D'URTX
 

AUBISQUE DE LA BORDA D'URTX
 

AUBISQUE DE LA BORDA D'URTX
 

AUBISQUE DE LA BORDA D'URTX
 

AUBISQUE DE LA BORDA D'URTX
 

AOUT DE LA BORDA D'URTX
 

AOUT DE LA BORDA D'URTX
 

AOUT DE LA BORDA D'URTX
 

AOUT DE LA BORDA D'URTX
 

AOUT DE LA BORDA D'URTX
 

AOUT DE LA BORDA D'URTX
 

AOUT DE LA BORDA D'URTX
 

AOUT DE LA BORDA D'URTX
 

AOUT DE LA BORDA D'URTX
 

AOUT DE LA BORDA D'URTX
 

AOUT DE LA BORDA D'URTX
 

AOUT DE LA BORDA D'URTX
 

AOUT DE LA BORDA D'URTX
 

AOUT DE LA BORDA D'URTX
 

ARRENS DE LA BORDA D'URTX
 

ARRENS DE LA BORDA D'URTX
 

LUDINES DE LA BORDA D'URTX
 

LERS DE LA BORDA D'URTX
 

LERS DE LA BORDA D'URTX
 

LERS DE LA BORDA D'URTX
 

LERS DE LA BORDA D'URTX
 

LERS DE LA BORDA D'URTX
 

LERS DE LA BORDA D'URTX
 

LERS DE LA BORDA D'URTX
 

LERS DE LA BORDA D'URTX
 

LERS DE LA BORDA D'URTX
 

LERS DE LA BORDA D'URTX
 

LERS DE LA BORDA D'URTX
 

LERS DE LA BORDA D'URTX
 

LERS DE LA BORDA D'URTX
 

LERS DE LA BORDA D'URTX
 

LERS DE LA BORDA D'URTX
 

LERS DE LA BORDA D'URTX
 

LERS DE LA BORDA D'URTX
 

LERS DE LA BORDA D'URTX
 

LERS DE LA BORDA D'URTX
 

LERS DE LA BORDA D'URTX
 

LERS DE LA BORDA D'URTX
 

LERS DE LA BORDA D'URTX
 

LERS DE LA BORDA D'URTX
 

LERS DE LA BORDA D'URTX
 

LERS DE LA BORDA D'URTX
 

LERS DE LA BORDA D'URTX
 

LERS DE LA BORDA D'URTX
 

LERS DE LA BORDA D'URTX
 

LERS DE LA BORDA D'URTX
 

LERS DE LA BORDA D'URTX
 

LERS DE LA BORDA D'URTX
 

LERS DE LA BORDA D'URTX
 

LERS DE LA BORDA D'URTX
 

LERS DE LA BORDA D'URTX
 

LERS DE LA BORDA D'URTX
 

LERS DE LA BORDA D'URTX
 

LERS DE LA BORDA D'URTX
 

LERS DE LA BORDA D'URTX
 

LERCOUL DE LA BORDA D'URTX
 

LERCOUL DE LA BORDA D'URTX
 

LERCOUL DE LA BORDA D'URTX
 

LERCOUL DE LA BORDA D'URTX
 

LERCOUL DE LA BORDA D'URTX
 

LERCOUL DE LA BORDA D'URTX
 

LERCOUL DE LA BORDA D'URTX
 

LERCOUL DE LA BORDA D'URTX
 

LERCOUL DE LA BORDA D'URTX
 

LERCOUL DE LA BORDA D'URTX
 

LERCOUL DE LA BORDA D'URTX
 

LERCOUL DE LA BORDA D'URTX
 

LERCOUL DE LA BORDA D'URTX
 

LERCOUL DE LA BORDA D'URTX
 

LERCOUL DE LA BORDA D'URTX
 

LERCOUL DE LA BORDA D'URTX
 

LERCOUL DE LA BORDA D'URTX
 

LERCOUL DE LA BORDA D'URTX
 

LESCUN DE LA BORDA D'URTX
 

LESCUN DE LA BORDA D'URTX
 

LESCUN DE LA BORDA D'URTX
 

LESCUN DE LA BORDA D'URTX
 

LESCUN DE LA BORDA D'URTX
 

LESCUN DE LA BORDA D'URTX
 

LESCUN DE LA BORDA D'URTX
 

LESCUN DE LA BORDA D'URTX
 

LESCUN DE LA BORDA D'URTX
 

LESCUN DE LA BORDA D'URTX
 

LESCUN DE LA BORDA D'URTX
 

LESCUN DE LA BORDA D'URTX
 

LYS DE LA BORDA D'URTX
 

LYS DE LA BORDA D'URTX
 

LYS DE LA BORDA D'URTX
 

LYS DE LA BORDA D'URTX
 

LYS DE LA BORDA D'URTX
 

LYS DE LA BORDA D'URTX
 

LYS DE LA BORDA D'URTX
 

LYS DE LA BORDA D'URTX
 

LYS DE LA BORDA D'URTX
 

LYS DE LA BORDA D'URTX
 

LYS DE LA BORDA D'URTX
 

LESSE DE LA BORDA D'URTX
 

LESSE DE LA BORDA D'URTX
 

LESSE DE LA BORDA D'URTX
 

LESSE DE LA BORDA D'URTX
 

LESSE DE LA BORDA D'URTX
 

LESSE DE LA BORDA D'URTX
 

LÈRES DE LA BORDA D'URTX
 

LÈRES DE LA BORDA D'URTX
 

LÈRES DE LA BORDA D'URTX
 

LÈRES DE LA BORDA D'URTX
 

LÈRES DE LA BORDA D'URTX
 

LÈRES DE LA BORDA D'URTX
 

LÈRES DE LA BORDA D'URTX
 

LÈRES DE LA BORDA D'URTX
 

LÈRES DE LA BORDA D'URTX
 

LÈRES DE LA BORDA D'URTX
 

LÈRES DE LA BORDA D'URTX
 

LÈRES DE LA BORDA D'URTX
 

LÈRES DE LA BORDA D'URTX
 

LÈRES DE LA BORDA D'URTX
 

LÈRES DE LA BORDA D'URTX
 

LÈRES DE LA BORDA D'URTX
 

LÈRES DE LA BORDA D'URTX
 

LÈRES DE LA BORDA D'URTX
 

NEUILH DE LA BORDA D'URTX
 

NEUILH DE LA BORDA D'URTX
 

NEUILH DE LA BORDA D'URTX
 

NEUILH DE LA BORDA D'URTX
 

NEUILH DE LA BORDA D'URTX
 

NEUILH DE LA BORDA D'URTX
 

NEUILH DE LA BORDA D'URTX
 

NEUILH DE LA BORDA D'URTX
 

NEUILH DE LA BORDA D'URTX
 

NEUILH DE LA BORDA D'URTX
 

NARDUÉS DE LA BORDA D'URTX
 

NARDUÉS DE LA BORDA D'URTX
 

NARDUÉS DE LA BORDA D'URTX
 

NARDUÉS DE LA BORDA D'URTX
 

NARDUÉS DE LA BORDA D'URTX
 

NARDUÉS DE LA BORDA D'URTX
 

NARDUÉS DE LA BORDA D'URTX
 

NARDUÉS DE LA BORDA D'URTX
 

NARDUÉS DE LA BORDA D'URTX
 

NUK DE LA BORDA D'URTX
 

NUK DE LA BORDA D'URTX
 

NUK DE LA BORDA D'URTX
 

NESTÈS DE LA BORDA D'URTX
 

NESTÈS DE LA BORDA D'URTX
 

NESTÈS DE LA BORDA D'URTX
 

NESTÈS DE LA BORDA D'URTX
 

NESTÈS DE LA BORDA D'URTX
 

NESTÈS DE LA BORDA D'URTX
 

NESTÈS DE LA BORDA D'URTX
 

NESTÈS DE LA BORDA D'URTX
 

NESTÈS DE LA BORDA D'URTX
 

NESTÈS DE LA BORDA D'URTX
 

NESTÈS DE LA BORDA D'URTX
 

NESTÈS DE LA BORDA D'URTX
 

NESTÈS DE LA BORDA D'URTX
 

NESTÈS DE LA BORDA D'URTX
 

NÉOUS DE LA BORDA D'URTX
 

NIARTE DE LA BORDA D'URTX
 

NIARTE DE LA BORDA D'URTX
 

NIARTE DE LA BORDA D'URTX
 

NIARTE DE LA BORDA D'URTX
 

NIARTE DE LA BORDA D'URTX
 

NIARTE DE LA BORDA D'URTX
 

NEBUI DE LA BORDA D'URTX
 

NEBUI DE LA BORDA D'URTX
 

NEBUI DE LA BORDA D'URTX
 

NEBUI DE LA BORDA D'URTX
 

QUÉRIGUT DE LA BORDA D'URTX
 

QUÉRIGUT DE LA BORDA D'URTX
 

QUÉRIGUT DE LA BORDA D'URTX
 

QUÉRIGUT DE LA BORDA D'URTX
 

QUÉRIGUT DE LA BORDA D'URTX
 

QUÉRIGUT DE LA BORDA D'URTX
 

QUÉRIGUT DE LA BORDA D'URTX
 

QUÉRIGUT DE LA BORDA D'URTX
 

QUÉRIGUT DE LA BORDA D'URTX
 

QUICK DE LA BORDA D'URTX
 

QUICK DE LA BORDA D'URTX
 

QUICK DE LA BORDA D'URTX
 

QUICK DE LA BORDA D'URTX
 

QUICK DE LA BORDA D'URTX
 

QUICK DE LA BORDA D'URTX
 

QUICK DE LA BORDA D'URTX
 

QUICK DE LA BORDA D'URTX
 

QUICK DE LA BORDA D'URTX
 

QUICK DE LA BORDA D'URTX
 

QUICK DE LA BORDA D'URTX
 

QUICK DE LA BORDA D'URTX
 

QUICK DE LA BORDA D'URTX
 

QUICK DE LA BORDA D'URTX
 

QUICK DE LA BORDA D'URTX
 

QUICK DE LA BORDA D'URTX
 

QUICK DE LA BORDA D'URTX
 

QUICK DE LA BORDA D'URTX
 

QUICK DE LA BORDA D'URTX
 

QUICK DE LA BORDA D'URTX
 

QUICK DE LA BORDA D'URTX
 

QUICK DE LA BORDA D'URTX
 

QUICK DE LA BORDA D'URTX
 

QUICK DE LA BORDA D'URTX
 

QUICK DE LA BORDA D'URTX
 

QUICK DE LA BORDA D'URTX
 

QUICK DE LA BORDA D'URTX
 

QUICK DE LA BORDA D'URTX
 

QUICK DE LA BORDA D'URTX
 

QUICK DE LA BORDA D'URTX
 

QUICK DE LA BORDA D'URTX
 

QUICK DE LA BORDA D'URTX
 

QUICK DE LA BORDA D'URTX
 

QUICK DE LA BORDA D'URTX
 

QUICK DE LA BORDA D'URTX
 

QUICK DE LA BORDA D'URTX
 

QUICK DE LA BORDA D'URTX
 

QUICK DE LA BORDA D'URTX
 

QUICK DE LA BORDA D'URTX
 

QUICK DE LA BORDA D'URTX
 

QUICK DE LA BORDA D'URTX
 

QUICK DE LA BORDA D'URTX
 

QUIETNESS DE LA BORDA D'URTX (Dama)
 

QUIETNESS DE LA BORDA D'URTX (Dama)