I
ASNURRI DE LA BORDA D'URTX
www.labordadurtx.org >> Info
DADES:
Data de naixament: 23-08-2014
Sexe: Femella - Hembra
Llibre d'orígens: LOE 2233059
Xip: 941000016932896

   PEDIGREE  -  CONSANGUINITAT  -  FILLS