I
ZITA DE LA BORDA D'URTX
www.labordadurtx.org >> Info
DADES:
Data de naixament: 24-06-2014
Sexe: Femella - Hembra
Tatuatge: 981098104845598
Llibre d'orígens: LOE 2223219

   PEDIGREE  -  CONSANGUINITAT  -  FILLS