P
ROJECCIÓ DELS MUNTANYES DE LA BORDA D'URTX ARREU DEL MON
www.labordadurtx.org >> cadellades >> projecció

Gràfiques numèriques de la distribució dels Muntanyes de la Borda d'Urtx:

      Estadísitques

      Estadísitques

Llistat de gossos ordenats alfabeticament
 


Llistat de fotografies ordenades per ordre d'inserció

CASTIESSO DE LA BORDA D'URTX
Elisa González
La Bisbal del Penedès (Barcelona)
CASNESSO DE LA BORDA D'URTX
Javier Sánchez
Viladecaballs (Barcelona)
CAMPIRME DE LA BORDA D'URTX
José Carlos Gutierrez
San Lorenzo del Escorial (Madrid)
BARZ DE LA BORDA D'URTX
Joan Ferrer
Urtx (Girona)
BAIAU DE LA BORDA D'URTX
Augenio Ambruster
Galapagar (Madrid)
ARTIC DE LA BORDA D'URTX
Joan Criado
Puigcerdà (Girona)
ARMEÑA DE LA BORDA D'URTX
Felipe José Sánchez
Cabra de Córdoba
ANGLIOS DE LA BORDA D'URTX
Marius Hugon
Porta (França)
ALBA DE LA BORDA D'URTX
Felipe José Sánchez
Cabra de Córdoba
AIROTO DE LA BORDA D'URTX
José Antonio Nadal
La Cañada de San Urbano (Almeria)
ZURIAIN DE LA BORDA D'URTX
Jordi Iglesias
Holanda
ZULAINE DE LA BORDA D'URTX
Pilar Solera
Valencia

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57