P
EDIGREES

LLISTA DE FILLS
  Sexe Naixament Cadellada Nom Pare
1 20-12-2020 BUDDY DE MANSSI DE LA BORDA D'URTX. JUS DE LA BORDA D'URTX
2 20-12-2020 PUTXE DE MANSSI DE LA BORDA D'URTX. JUS DE LA BORDA D'URTX
3 20-12-2020 NITU DE MANSSI DE LA BORDA D'URTX. JUS DE LA BORDA D'URTX
4 20-12-2020 DIDA DE MANSSI DE LA BORDA D'URTX. JUS DE LA BORDA D'URTX
5 20-12-2020 BOIRA DE MANSSI DE LA BORDA D'URTX. JUS DE LA BORDA D'URTX
6 20-12-2020 BUDDY DE LA BORDA D'URTX. JUS DE LA BORDA D'URTX
7 20-12-2020 BOIRA DE LA BORDA D'URTX. JUS DE LA BORDA D'URTX
8 20-12-2020 BIDA DE LA BORDA D'URTX. JUS DE LA BORDA D'URTX
9 20-12-2020 NITU DE LA BORDA D'URTX. JUS DE LA BORDA D'URTX
10 20-12-2020 PUTXE DE LA BORDA D'URTX. JUS DE LA BORDA D'URTX

Nombre de masceles : 6
Nombre de femelles : 4

FOTOGRAFIES DELS FILLS/FILLES