I
BOIRA DE LA BORDA D'URTX
www.labordadurtx.org >> Info
DADES:
Data de naixament: 20-12-2020
Sexe: Femella - Hembra
Llibre d'orígens: 2567416
Xip: 941000026081680

   PEDIGREE  -  CONSANGUINITAT  -  FILLS