P
EDIGREES

LLISTA DE FILLS
  Sexe Naixament Cadellada Nom Pare
1 21-01-2016 111H5 HEID DE LA BORDA D'URTX. CH. VI'SKALY'S PASO DOBLE de la BORDA D'URTX
2 21-01-2016 111H5 HOUNT DE LA BORDA D'URTX. CH. VI'SKALY'S PASO DOBLE de la BORDA D'URTX
3 21-01-2016 111H5 HAURILLÓN DE LA BORDA D'URTX. CH. VI'SKALY'S PASO DOBLE de la BORDA D'URTX
4 21-01-2016 111H5 HEMMES DE LA BORDA D'URTX. CH. VI'SKALY'S PASO DOBLE de la BORDA D'URTX
5 21-01-2016 111H5 HORTELL DE LA BORDA D'URTX. CH. VI'SKALY'S PASO DOBLE de la BORDA D'URTX
6 09-03-2017 121Q5 QUÉRIGUT DE LA BORDA D'URTX. BORAGO DE LA BORDA D'URTX
7 09-03-2017 121Q5 QUICK DE LA BORDA D'URTX. BORAGO DE LA BORDA D'URTX
8 09-03-2017 121Q5 QUIETNESS DE LA BORDA D'URTX (Dama). BORAGO DE LA BORDA D'URTX

Nombre de masceles : 5
Nombre de femelles : 3

FOTOGRAFIES DELS FILLS/FILLES


HEID DE LA BORDA D'URTX
 

HEID DE LA BORDA D'URTX
 

HEID DE LA BORDA D'URTX
 

HEID DE LA BORDA D'URTX
 

HOUNT DE LA BORDA D'URTX
 

HOUNT DE LA BORDA D'URTX
 

HOUNT DE LA BORDA D'URTX
 

HOUNT DE LA BORDA D'URTX
 

HOUNT DE LA BORDA D'URTX
 

HOUNT DE LA BORDA D'URTX
 

HOUNT DE LA BORDA D'URTX
 

HOUNT DE LA BORDA D'URTX
 

HOUNT DE LA BORDA D'URTX
 

HOUNT DE LA BORDA D'URTX
 

HOUNT DE LA BORDA D'URTX
 

HAURILLÓN DE LA BORDA D'URTX
 

HAURILLÓN DE LA BORDA D'URTX
 

HAURILLÓN DE LA BORDA D'URTX
 

HAURILLÓN DE LA BORDA D'URTX
 

HAURILLÓN DE LA BORDA D'URTX
 

HAURILLÓN DE LA BORDA D'URTX
 

HAURILLÓN DE LA BORDA D'URTX
 

HAURILLÓN DE LA BORDA D'URTX
 

HEMMES DE LA BORDA D'URTX
 

HORTELL DE LA BORDA D'URTX
 

HORTELL DE LA BORDA D'URTX
 

HORTELL DE LA BORDA D'URTX
 

HORTELL DE LA BORDA D'URTX
 

HORTELL DE LA BORDA D'URTX
 

HORTELL DE LA BORDA D'URTX
 

HORTELL DE LA BORDA D'URTX
 

HORTELL DE LA BORDA D'URTX
 

QUÉRIGUT DE LA BORDA D'URTX
 

QUÉRIGUT DE LA BORDA D'URTX
 

QUÉRIGUT DE LA BORDA D'URTX
 

QUÉRIGUT DE LA BORDA D'URTX
 

QUÉRIGUT DE LA BORDA D'URTX
 

QUÉRIGUT DE LA BORDA D'URTX
 

QUÉRIGUT DE LA BORDA D'URTX
 

QUÉRIGUT DE LA BORDA D'URTX
 

QUÉRIGUT DE LA BORDA D'URTX
 

QUICK DE LA BORDA D'URTX
 

QUICK DE LA BORDA D'URTX
 

QUICK DE LA BORDA D'URTX
 

QUICK DE LA BORDA D'URTX
 

QUICK DE LA BORDA D'URTX
 

QUICK DE LA BORDA D'URTX
 

QUICK DE LA BORDA D'URTX
 

QUICK DE LA BORDA D'URTX
 

QUICK DE LA BORDA D'URTX
 

QUICK DE LA BORDA D'URTX
 

QUICK DE LA BORDA D'URTX
 

QUICK DE LA BORDA D'URTX
 

QUICK DE LA BORDA D'URTX
 

QUICK DE LA BORDA D'URTX
 

QUICK DE LA BORDA D'URTX
 

QUICK DE LA BORDA D'URTX
 

QUICK DE LA BORDA D'URTX
 

QUICK DE LA BORDA D'URTX
 

QUICK DE LA BORDA D'URTX
 

QUICK DE LA BORDA D'URTX
 

QUICK DE LA BORDA D'URTX
 

QUICK DE LA BORDA D'URTX
 

QUICK DE LA BORDA D'URTX
 

QUICK DE LA BORDA D'URTX
 

QUICK DE LA BORDA D'URTX
 

QUICK DE LA BORDA D'URTX
 

QUICK DE LA BORDA D'URTX
 

QUICK DE LA BORDA D'URTX
 

QUICK DE LA BORDA D'URTX
 

QUICK DE LA BORDA D'URTX
 

QUICK DE LA BORDA D'URTX
 

QUICK DE LA BORDA D'URTX
 

QUICK DE LA BORDA D'URTX
 

QUICK DE LA BORDA D'URTX
 

QUICK DE LA BORDA D'URTX
 

QUIETNESS DE LA BORDA D'URTX (Dama)
 

QUIETNESS DE LA BORDA D'URTX (Dama)