I
HEMMES DE LA BORDA D'URTX
www.labordadurtx.org >> Info
DADES:
Data de naixament: 21-01-2016
Sexe: Femella - Hembra
Llibre d'orígens: LOE 2308939

   PEDIGREE  -  CONSANGUINITAT  -  FILLS 

 

data: 24-03-2016 - Hemmes de la Borda d'Urtx als dos mesos d'edat.