P
EDIGREES

LLISTA DE FILLS
  Sexe Naixament Cadellada Nom Pare
1 04-04-2015 109F5 FALGARS DE LA BORDA D'URTX. SCH. VI'SKALY'S THUNDER SNOW de LA BORDA D'URTX

Nombre de masceles : 0
Nombre de femelles : 1

FOTOGRAFIES DELS FILLS/FILLES