I
FALGARS DE LA BORDA D'URTX
www.labordadurtx.org >> Info
DADES:
Data de naixament: 04-04-2015
Sexe: Femella - Hembra
Llibre d'orígens: LOE 2266045

   PEDIGREE  -  CONSANGUINITAT  -  FILLS