P
EDIGREES

LLISTA DE FILLS
  Sexe Naixament Cadellada Nom Pare
1 09-01-2012 083F4 FLAMICELLA DE LA BORDA D'URTX. CH. VI'SKALY'S PASO DOBLE de la BORDA D'URTX
2 09-01-2012 083F4 FRĀNGULA DE LA BORDA D'URTX. CH. VI'SKALY'S PASO DOBLE de la BORDA D'URTX
3 09-01-2012 083F4 FER DE LA BORDA D'URTX. CH. VI'SKALY'S PASO DOBLE de la BORDA D'URTX
4 09-01-2012 083F4 FREIXA DE LA BORDA D'URTX. CH. VI'SKALY'S PASO DOBLE de la BORDA D'URTX
5 05-04-2013 095Q4 QUAY DE LA BORDA D'URTX. CH. VI'SKALY'S PASO DOBLE de la BORDA D'URTX
6 05-04-2013 095Q4 QUERY DE LA BORDA D'URTX. CH. VI'SKALY'S PASO DOBLE de la BORDA D'URTX
7 05-04-2013 095Q4 QUERCUS DE LA BORDA D'URTX. CH. VI'SKALY'S PASO DOBLE de la BORDA D'URTX
8 05-04-2013 095Q4 QUEST DE LA BORDA D'URTX. CH. VI'SKALY'S PASO DOBLE de la BORDA D'URTX
9 05-04-2013 095Q4 QUID DE LA BORDA D'URTX. CH. VI'SKALY'S PASO DOBLE de la BORDA D'URTX
10 05-04-2013 095Q4 QUEEN DE LA BORDA D'URTX. CH. VI'SKALY'S PASO DOBLE de la BORDA D'URTX
11 24-06-2014 103Z4 ZIT DE LA BORDA D'URTX. BORAGO DE LA BORDA D'URTX
12 24-06-2014 103Z4 ZEST DE LA BORDA D'URTX. BORAGO DE LA BORDA D'URTX
13 24-06-2014 103Z4 ZURI DE LA BORDA D'URTX. BORAGO DE LA BORDA D'URTX
14 24-06-2014 103Z4 ZITA DE LA BORDA D'URTX. BORAGO DE LA BORDA D'URTX
15 24-06-2014 103Z4 ZAP DE LA BORDA D'URTX. BORAGO DE LA BORDA D'URTX
16 24-06-2014 103Z4 ZIP DE LA BORDA D'URTX. BORAGO DE LA BORDA D'URTX

Nombre de masceles : 6
Nombre de femelles : 10

FOTOGRAFIES DELS FILLS/FILLES


FRĀNGULA DE LA BORDA D'URTX
 

FRĀNGULA DE LA BORDA D'URTX
 

FRĀNGULA DE LA BORDA D'URTX
 

FRĀNGULA DE LA BORDA D'URTX
 

FRĀNGULA DE LA BORDA D'URTX
 

FRĀNGULA DE LA BORDA D'URTX
 

FRĀNGULA DE LA BORDA D'URTX
 

FRĀNGULA DE LA BORDA D'URTX
 

FRĀNGULA DE LA BORDA D'URTX
 

FRĀNGULA DE LA BORDA D'URTX
 

FRĀNGULA DE LA BORDA D'URTX
 

FER DE LA BORDA D'URTX
 

FER DE LA BORDA D'URTX
 

FER DE LA BORDA D'URTX
 

FER DE LA BORDA D'URTX
 

FER DE LA BORDA D'URTX
 

FER DE LA BORDA D'URTX
 

FER DE LA BORDA D'URTX
 

FREIXA DE LA BORDA D'URTX
 

FREIXA DE LA BORDA D'URTX
 

FREIXA DE LA BORDA D'URTX
 

FREIXA DE LA BORDA D'URTX
 

FREIXA DE LA BORDA D'URTX
 

FREIXA DE LA BORDA D'URTX
 

FREIXA DE LA BORDA D'URTX
 

FREIXA DE LA BORDA D'URTX
 

FREIXA DE LA BORDA D'URTX
 

FREIXA DE LA BORDA D'URTX
 

FREIXA DE LA BORDA D'URTX
 

QUERY DE LA BORDA D'URTX
 

QUERCUS DE LA BORDA D'URTX
 

QUERCUS DE LA BORDA D'URTX
 

QUERCUS DE LA BORDA D'URTX
 

QUERCUS DE LA BORDA D'URTX
 

QUERCUS DE LA BORDA D'URTX
 

QUERCUS DE LA BORDA D'URTX
 

QUERCUS DE LA BORDA D'URTX
 

QUERCUS DE LA BORDA D'URTX
 

QUEST DE LA BORDA D'URTX
 

QUID DE LA BORDA D'URTX
 

QUEEN DE LA BORDA D'URTX
 

QUEEN DE LA BORDA D'URTX
 

ZIP DE LA BORDA D'URTX
 

ZIP DE LA BORDA D'URTX
 

ZIP DE LA BORDA D'URTX
 

ZIP DE LA BORDA D'URTX