C
OMENTARIS SOBRE EL STANDAR
http://www.labordadurtx.org/ >> standar>> comentaris

A França, on existeixe la confirmació obligatòria, els següents aspectes es consideren com a "no confirmació":

 
TIPUS GENERAL
Falta de tipisme, especialment al cap, que ens recorda la influència de sang d'altres races. Unió del morro amb el front massa acusat o massa suau. Mides no compreses entre els límits de el standar, la màxima pot ser lleugerament sobrepassada si els gossos són armoniosos i si les femelles conservenla seva aparença femenina.

Punts particulars que afecten al:

TIPISME
Esquelet lleuger
Línia del llom exageradament en forma de sella.
Molt mals aploms.
Absència dels esperons dobles als membres posteriors (es toleren els esperons flotants)

CAPA
Taques del pèl negre fins a l'arrel
Pigmentació imperfecta de la trumfa i de les parpelles.
Ulls grogosos o de diferents color dels de el standar.

CARÀCTER
Agressivitat cap a les persones.
Aplaçament aconsellat si el gos és poruc o espantadís.

ANOMALIES
Monocordisme o criptocordisme en els mascles
Els incisius superiors no poden sobreposar-se als inferiors ni biceversa.
Absència de dents (existeix tol.lerància per un premolar de menys)
En cas de transtorns en el moviment a nivell dels membres posteriors, l'examen serà aplaçat i s'exigirà una radiografia de les caderes.

 
COMENTARIS

CAP
Són dolents els caps que recordin el Sant Bernat, el Terranova, el Leonberger o a la inversa, que recordin al Settet o al Labrador.

La falta de tipisme és, sobint, resultat de la combinació de diversos dels defectes següents: stop massa acusat o inexistent, cara massa llarga o massa curta, cap massa ample o massa estreta.

Les proporcions aproximades d'un bon cap són:

longitud de la cara = 2/5 parts de la longitud total del cap
longitud del crani = 3/5 parts de la longitud total del cap
amplada màxima del crani = longitud del crani.

Els costats del morro no han de ser paral.lels, el cap vist per sobre és en forma de V amb la punta tallada. Els llavis no han de ser pesats ni penjants, les orelles no han d'insertar-se altes ni masa petites ni massa pelades.

Són mals ulls aquells que són grans, rodons, clars, amb les parpelles caigudes; la mirada desprovista de l'expressió pirinaica.

Algunes vegades es tol·leren incisius basculants.

EL PÈL
Podran ser aplaçats aquells gossos que tinguin el pelatge amb longitud o densitat insuficient.

EL COS
Els gossos massa grassos hauran de ser desplaçats i penalitzats a nivell de classificassió.

EL MOVIMENT
És absolutament necessari que el desplaçament del gos de muntanya tingui una impressió de potència i de lleugeresa. Cal desconfiar del moviment massa pesat o, per contra, del moviment massa aeri.
 
JOAN FERRER i SIRVENT
LA BORDA D'URTX 17538 URTX (Girona)
CATALUNYA
Telf: +34-629-613399
e-mail: joanferrer@labordadurtx.org