P
RESENTACIÓ
www.labordadurtx.org >> qui som >> presentació
El centre d'estudis, selecció i cria del GOS DE MUNTANYA DELS PIRINEUS de la BORDA D'URTX, està situat a la comarca de la Cerdanya en el cor dels Pirineus Orientals i té fonamentalment tres objectius:

- 1. Obtenir animals que estiguin lliures de defectes congènits coneguts i també de defectes morfològics o psíquics que estiguin penalitzats per l'Standar de la raça.

- 2. Assolir animals que mantinguin el "MODEL MORFOESTRUCTURAL", el "TIPUS" i l'EXPRESSIO PIRINENCA", atributs que han caracteritzat des de temps immemorials aquesta meravellosa raça de gossos.

- 3. Que aquests animals vagin a parar a persones que els acullin com a un membre més de la familia i els facin servir indistintament per a guarda, companyia o competicions de bellesa.

Entenem com "model morfoestructural" l'armonia de les parts que formen l'estructura de l'animal. El grau d'aquesta armonicitat vé determinat pel major o menor nombre de correlacions significatives trobades entre les variables zoomètriques que obtenim. Així un gos de major alçada ha de tenir proporcionalment major l'amplada del cap, el perímetre toràcic o la llargada de la gropa que un gos d'uns centímetres menys d'alçada. Aquest és el principi d'armonicitat del "model morfoestructural".

Per una altre banda definim el "tipus" com la correlació armònica de les parts de l'animal, -o sigui el model morfoestrucutral-, amb una funció determinada. En aquest sentit el GOS DE MUNTANYA DELS PIRINEUS és un animal que l'orografía i el clima de la cordillera pirinenca ha modelat, -tant des del punt de vista morfològic com psíquic-, per adaptar-lo amb la màxima eficàcia a la funció de guarda i protecció, ja sigui de ramats o de finques i propietats.

Definir el que és l'"expressió pirinenca" no és fàcil. Quan es parla del MUNTANYA i se'l vol descriure, no pot ser comparat amb camp altra raça encara que li sigui molt propera. El MUNTANYA DELS PIRINEUS, poseeix un cap incomparable amb una mirada molt maca, calmada, serena, contemplativa..., és el que en diem l'"expressió pirinenca". Cap altra gos poseeix aquesta mirada. Excloem de la cria els gossos que tenen l'stop molt marcat, les orelles insertades massa altes, el front alt o els ulls amb la conjuntiva vermella a la vista: aquests són els gossos atípics.

Criem amb aquells que presenten el "tipus" d’acord amb l’estàndard de la raça i amb aquesta expressió inoblidable, somiadora, plena de dolçor i intel·ligent a la vegada. ¿Podria ser que hagessin adquirit aquesta lluminositat del cel, dels llacs, dels prats o dels cims pirinencs?.

Guy Mansencal prestigiós jutge especialista a nivell mundial i ex-president de la "Réunion des Amateurs de Chiens Pyrénéens", després de l'anàlisi feta durant 20 anys, ha arribat a la conclusió que aquesta mirada única és el resultat de tres
condicionants:

- "L'ull asiàtic més aviat petit i l'iris ben colorejat de marró fosc.
- La línia cranifacial, és dolça sense ser brusca.
- L'inserció de les orelles és baixa, a l'alçada dels ulls.

Si una sola d'aquestes condicions està absent, el miracle d'aquesta bella expressió no es produirà i llavors, el GOS DE MUNTANYA DELS PIRINEUS, no serà més que un gran gos, ben ordinari".

Per Alain Pecoult, actual president de la "Réunion des Amateurs de Chiens Pyrénéens", "l'expressió pirinenca és una expressió suau, somniadora, però també amb una espècie de força tranquil×la. Per assolir-la fan falta: ulls ametllats i foscos i, sense cap mena de dubte, una cosa psíquica, una presència".

Segons Guido Massimello, ex-president del "Club Amatori Cani dei Pirinei", "L'expressió pirinenca és el punt fundalmental del GOS DE MUNTANYA DELS PIRINEUS. És realment molt difícil de descriure però és la veritable essència d'aquesta raça. Expressa i comunica sensació de tendresa i força al mateix temps, indiferencia i joia, comtemplativitat i seguretat. Un MUNTANYA que no posseeixi l'expressió pirinenca no pot ésser considerat un representant de la raça".

En José Luis Ucher, ex-president del "Club Español del Perro de Montaña de los Pirineos" i actual vice-president de l'Institut Pirinenc del Gos de Muntanya dels Pirineus, manifesta el següent: Intentar definir l'expresió pirenaica resulta difícil. La manera més bella i espontania de descriure-la la vaig escoltar d'una nena que li preguntava a la seva amigueta propietaria d'un MUNTANYA DELS PIRINEUS: "I si és un gos, ¿per què mira com les persones? I és que el GOS DE MUNTANYA DELS PIRINEUS poseeix un cap sense arestes, totes les seves línies: crani, stop, morro...s'uneixen suaument, amb unes orelles petites implantades a l'alçada dels ulls, els pòmuls una mica sortits i l'arc de les celles marcat, alberguen uns ulls ametllats, amb les parpelles apretades i pintandes de negre que s'enfonsen en els llagrimals posicionant-los en un pla quasi horitzontal, proporcionant-li una mirada de gran bellesa, propera a l'humana. Si a això unim el calid color d'aquests ulls: marró ambrat, tindrem una mirada serena i tranquil×la, a la vegada que dolça i somniadora.

Aquesta expressió arriba a la seva màxima intensitat quan el nostre MUNTANYA DELS PIRINEUS està jagut, amb el cap alt o recolzat sobre les potes de davant, amb la mirada perduda en l'horitzó i la seva ment evocant, potser, els seus records ancestrals. El propietari d'un GOS DE MUNTANYA DELS PIRINEUS mai oblidarà aquesta bella estampa ni l'expressió del seu MUNTANYA. Per això, els amants d'aquesta raça, quan "descobrim" aquesta singular expressió en un MUNTANYA, ja no necessitem comprovar angles, mesures ni proporcions, sabem que TOT ESTA EN EL SEU LLOC.

Joan Ferrer, ex-president del "Club Español del Perro de Montaña de los Pirineos", actual president de l'Institut Pirinenc del Gos de Muntanya dels Pirineus i vice-president de la Reial Societat Canina de Catalunya, complementa el que s'ha dit anteriorment afegint: perquè "l'expressió pirinenca" es completi és necessari, a més, que el voltant dels ulls, la trufa i els llavigròssos estiguin completament pigmentats de negre, i aquests últims estirats de manera que no pengin, el crani només sigui lleugerament abombat, l'arcada sobreorbital no estigui molt desenvolupada i la part de sota els ulls estigui plena (angle latero-facial), de manera que l'unió del morro amb el crani es faci dolçament, sense brusquetat.

LA BORDA D'URTX ha col.laborat, -mintjançant el "CLUB ESPAÑOL DEL PERRO DE MONTAÑA DE LOS PIRINEOS"-, amb la GENERALITAT DE CATALUNYA en el PROJECTE LIFE de l'Unió Europea, en l'apartat de la reintroducció del GOS DE MUNTANYA DELS PIRINEUS en els ramats ovins que pasturen durant l'estiu en la serralada pirinenca.

LA BORDA D'URTX és membre de les següents associacions:

INSTITUT PIRINENC DEL GOS DE MUNTANYA DELS PIRINEUS (Catalunya).
RÈUNION DES AMATEURS DE CHIENS PYRÉNÉENS (França) (en qualitat de membre d'honor)
CLUB AMATORI CANI DEI PIRINEI (Italia)
REIAL SOCIETAT CANINA DE CATALUNYA (Catalunya)


 
JOAN FERRER i SIRVENT
LA BORDA D'URTX 17538 URTX (Girona)
CATALUNYA
Telf: +34-629-613399
e-mail: joanferrer@labordadurtx.org