R
ESOLUCIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA SOBRE LA NO CONSIDERACIÓ DE LA RAÇA “GOS DE MUNTANYA DELS PIRINEUS” COM A POTENCIALMENT PERILLOSA
www.labordadurtx.org >> noticies >>

El Reial Decret 287/2002 de 22 de març, que desenvolupa la Llei 50/1999, diu en el seu article 2 apartat 1:

“Tindran la consideració de gossos potencialment perillosos aquells que, les seves característiques es corresponguin amb totes o la majoria de les següents característiques:

Considerant aquestes característiques arribem a la conclusió de que la majoria de les races de gossos que hi ha en el món són potencialment perilloses, lo qual, no deixa de ser sorprenent i a la vegada desconcertant.

Degut a bona part d’aquestes característiques el nostre amic, el “Gos de Muntanya dels Pirineus” ha de ser considerat com a potencialment perillós. Aspecte que resulta paradoxal per a tots els que coneixem en profunditat aquesta meravellosa i antiga raça.

Però passa, que a vegades, hem de donar temps al temps perquè la cordura i el sentit comú s’imposin, i això es el que ha fet la Generalitat de Catalunya respecte a la llei estatal mitjançant una resolució de la Direcció General del Medi Natural, el contingut de la qual reproduïm a continuació.

   
Resolució de la Direcció General del Medi Natural
 
 
JOAN FERRER i SIRVENT
LA BORDA D'URTX 17538 URTX (Girona)
CATALUNYA
Telf: +34-629-61-33-99
e-mail: joanferrer@labordadurtx.org