N
EIX l' "INSTITUT PIRINENC DEL GOS DE MUNTANYA DELS PIRINEUS"
www.labordadurtx.org >> noticies >>

S'ha creat l'"INSTITUT PIRINENC DEL GOS DE MUNTANYA DELS PIRINEUS" per materialitzar projectes d'investigació i estudi sobre el Gos de Muntanya dels Pirineus. Així mateix, vetllarà per la correcta conservació de les seves qualitats físiques i psíquiques i fomentarà el seu coneixement i les millors pràctiques del seu maneig, donant l'assessorament necessari a qui el sol·liciti. A més, sent una raça autòctona pirenaica informarà, assessorarà i facilitarà el seu restabliment com tradicional gos de protecció en els ramats pirinencs, comptabilitzant així, la biodiversitat faunística dels Pirineus amb els interessos ramaders.

Per assolir aquests objectius, compta amb veritables especialistes a las dues vessants de la serralada Pirenaica en les diferents disciplines acadèmiques que seran tractades: antropologia, història, morfologia, etologia, genètica, reproducció....I tampoc faltaran els pastors que -junt amb els Muntanyes- són els actors indispensables del pastoralisme, els quals comptaran amb l'ajuda de tècnics qualificats en la selecció, assessorament i posta a punt d'aquests gossos.

A la vegada, elaborarà material de divulgació en suport paper en el qual es donarà amplia i detallada informació del treball que realitzen els gossos de protecció de ramats i de les mesures a prendre per els passejants, excursionistes, ciclistes i motoristes quan es trobin durant les seves escapades amb un ramat guardat per aquests gossos. També confeccionarà rètols en suport fusta, amb la mateixa informació, els quals es col·locaran en llocs estratègics de les pastures d'altura. Així mateix, ja s'està creant la pàgina web de l'"Institut", amb amplia informació sobre el Muntanya en les seves múltiples facetes: històrica, morfològica, funcional.....També es recomanaran els criadors més rellevants d'Europa i serà un fòrum de consulta i assessorament obert a la participació de tots els bons amants d'aquesta raça.

Al mateix temps, l'"Institut" ha posat en marxa un projecte conjunt amb l'Ajuntament de Puigcerdà i el Club del Gos d'Atura Català per la celebració anual d'unes jornades de pastoralisme, batejades amb el nom de "FIRA DEL PASTOR". El seu objectiu es el de potenciar el coneixement del gran públic dels gossos de ramat en les seves dues facetes: la de protecció i la de conducció ("aturar"). Tot això anirà acompanyat de conferencies, col·loquis i mostres de les activitats i oficis que acompanyen aquesta activitat ancestral.

 
JOAN FERRER i SIRVENT
LA BORDA D'URTX 17538 URTX (Girona)
CATALUNYA
Telf: +34-629-613399
e-mail: joanferrer@labordadurtx.org