P
EDIGREES

LLISTA DE FILLS
  Sexe Naixament Cadellada Nom Pare
1 Cruce D'ASTORG & CALAR. D'ASTORG DE LA BORDA D'URTX

Nombre de masceles : 1
Nombre de femelles : 0

FOTOGRAFIES DELS FILLS/FILLES