P
EDIGREES

LLISTA DE FILLS
  Sexe Naixament Cadellada Nom Mare
1 Encreuament C'Thor & Engaly de Cal Janola - MPRIP. ENGALY DE CAL JANOLA - MPRIP
2 04-01-2024 FOSSA DE CAL JANOLA - MPRIP. DORRIA DE CAL FONTESTĄ (Fera) - MPRIP
3 04-01-2024 FITZ ROY DE CAL JANOLA - MPRIP. DORRIA DE CAL FONTESTĄ (Fera) - MPRIP

Nombre de masceles : 2
Nombre de femelles : 1

FOTOGRAFIES DELS FILLS/FILLES