P
EDIGREES

LLISTA DE FILLS
  Sexe Naixament Cadellada Nom

Nombre de masceles : 0
Nombre de femelles : 0

FOTOGRAFIES DELS FILLS/FILLES