P
EDIGREES

LLISTA DE FILLS
  Sexe Naixament Cadellada Nom Mare
1 Encreuament cadellada T6 i V6. Cadellada T6
2 Encreuament V6 i T6. Cadellada T6

Nombre de masceles : 2
Nombre de femelles : 0

FOTOGRAFIES DELS FILLS/FILLES