P
EDIGREES

LLISTA DE FILLS
  Sexe Naixament Cadellada Nom Pare
1 Encreuament Moira & Badoc. BADOC DE LA BORDA D'URTX
2 16-07-2023 161F7 FAURE DE LA BORDA D'URTX. BADOC DE LA BORDA D'URTX
3 16-07-2023 161F7 FITZ ROY DE LA BORDA D'URTX. BADOC DE LA BORDA D'URTX

Nombre de masceles : 3
Nombre de femelles : 0

FOTOGRAFIES DELS FILLS/FILLES