P
EDIGREES

LLISTA DE FILLS
  Sexe Naixament Cadellada Nom Pare
1 Encreuament Marboré & Jukshin. MARBORÉ DU PIC DE VISCOS a la BORDA D'URTX
2 Encreuament Xaier & Jukshin. XAIER DE LA BORDA D'URTX
3 Encreuament Brangolí & Yukshin. BRANGOLÍ DE LA BORDA D'URTX
4 142LL6 LLES DE LA BORDA D'URTX (Bruc). MARBORÉ DU PIC DE VISCOS a la BORDA D'URTX
5 15-12-2020 142LL6. LLUM DE LA BORDA D'URTX - Deepa. MARBORÉ DU PIC DE VISCOS a la BORDA D'URTX

Nombre de masceles : 4
Nombre de femelles : 1

FOTOGRAFIES DELS FILLS/FILLES


LLES DE LA BORDA D'URTX (Bruc)
 

LLES DE LA BORDA D'URTX (Bruc)
 

LLES DE LA BORDA D'URTX (Bruc)
 

LLES DE LA BORDA D'URTX (Bruc)
 

LLES DE LA BORDA D'URTX (Bruc)
 

LLES DE LA BORDA D'URTX (Bruc)
 

LLES DE LA BORDA D'URTX (Bruc)
 

LLES DE LA BORDA D'URTX (Bruc)
 

LLES DE LA BORDA D'URTX (Bruc)
 

LLES DE LA BORDA D'URTX (Bruc)
 

LLES DE LA BORDA D'URTX (Bruc)
 

LLES DE LA BORDA D'URTX (Bruc)
 

LLES DE LA BORDA D'URTX (Bruc)
 

LLES DE LA BORDA D'URTX (Bruc)
 

LLES DE LA BORDA D'URTX (Bruc)
 

LLES DE LA BORDA D'URTX (Bruc)
 

LLES DE LA BORDA D'URTX (Bruc)
 

LLES DE LA BORDA D'URTX (Bruc)
 

LLES DE LA BORDA D'URTX (Bruc)
 

LLES DE LA BORDA D'URTX (Bruc)
 

LLES DE LA BORDA D'URTX (Bruc)
 

LLUM DE LA BORDA D'URTX - Deepa
 

LLUM DE LA BORDA D'URTX - Deepa
 

LLUM DE LA BORDA D'URTX - Deepa
 

LLUM DE LA BORDA D'URTX - Deepa
 

LLUM DE LA BORDA D'URTX - Deepa
 

LLUM DE LA BORDA D'URTX - Deepa
 

LLUM DE LA BORDA D'URTX - Deepa
 

LLUM DE LA BORDA D'URTX - Deepa