P
EDIGREES

LLISTA DE FILLS
  Sexe Naixament Cadellada Nom Pare
1 07-01-2022 153X6 XAMIN DE LA BORDA D'URTX. DIOIC DE LA BORDA D'URTX
2 07-01-2022 153X6 XENXO DE LA BORDA D'URTX. DIOIC DE LA BORDA D'URTX
3 07-01-2022 153X6 XANDER DE LA BORDA D'URTX. DIOIC DE LA BORDA D'URTX
4 06-01-2024 164i7 ISMAIL DE LA BORDA D'URTX. GAZOST PATOU DE L'ORRI a LA BORDA D'URTX
5 06-01-2024 164i7 ISSONA DE LA BORDA D'URTX. GAZOST PATOU DE L'ORRI a LA BORDA D'URTX
6 06-01-2024 164i7 ÍNCLITA DE LA BORDA D'URTX. GAZOST PATOU DE L'ORRI a LA BORDA D'URTX

Nombre de masceles : 4
Nombre de femelles : 2

FOTOGRAFIES DELS FILLS/FILLES


XAMIN DE LA BORDA D'URTX
 

XAMIN DE LA BORDA D'URTX
 

XAMIN DE LA BORDA D'URTX
 

XENXO DE LA BORDA D'URTX
 

XENXO DE LA BORDA D'URTX
 

XENXO DE LA BORDA D'URTX
 

XENXO DE LA BORDA D'URTX
 

XENXO DE LA BORDA D'URTX
 

XENXO DE LA BORDA D'URTX
 

XENXO DE LA BORDA D'URTX
 

XENXO DE LA BORDA D'URTX
 

XANDER DE LA BORDA D'URTX
 

XANDER DE LA BORDA D'URTX
 

XANDER DE LA BORDA D'URTX
 

XANDER DE LA BORDA D'URTX
 

XANDER DE LA BORDA D'URTX
 

XANDER DE LA BORDA D'URTX
 

XANDER DE LA BORDA D'URTX
 

XANDER DE LA BORDA D'URTX
 

XANDER DE LA BORDA D'URTX
 

XANDER DE LA BORDA D'URTX
 

XANDER DE LA BORDA D'URTX
 

XANDER DE LA BORDA D'URTX
 

XANDER DE LA BORDA D'URTX
 

XANDER DE LA BORDA D'URTX
 

XANDER DE LA BORDA D'URTX
 

XANDER DE LA BORDA D'URTX
 

XANDER DE LA BORDA D'URTX
 

XANDER DE LA BORDA D'URTX
 

XANDER DE LA BORDA D'URTX
 

XANDER DE LA BORDA D'URTX
 

XANDER DE LA BORDA D'URTX
 

XANDER DE LA BORDA D'URTX
 

XANDER DE LA BORDA D'URTX
 

XANDER DE LA BORDA D'URTX
 

XANDER DE LA BORDA D'URTX
 

XANDER DE LA BORDA D'URTX
 

XANDER DE LA BORDA D'URTX
 

XANDER DE LA BORDA D'URTX
 

XANDER DE LA BORDA D'URTX
 

XANDER DE LA BORDA D'URTX
 

XANDER DE LA BORDA D'URTX
 

XANDER DE LA BORDA D'URTX
 

XANDER DE LA BORDA D'URTX
 

XANDER DE LA BORDA D'URTX
 

XANDER DE LA BORDA D'URTX
 

XANDER DE LA BORDA D'URTX
 

XANDER DE LA BORDA D'URTX
 

XANDER DE LA BORDA D'URTX
 

XANDER DE LA BORDA D'URTX
 

XANDER DE LA BORDA D'URTX
 

XANDER DE LA BORDA D'URTX
 

XANDER DE LA BORDA D'URTX
 

XANDER DE LA BORDA D'URTX
 

XANDER DE LA BORDA D'URTX
 

XANDER DE LA BORDA D'URTX
 

XANDER DE LA BORDA D'URTX
 

XANDER DE LA BORDA D'URTX
 

XANDER DE LA BORDA D'URTX