P
EDIGREES

LLISTA DE FILLS
  Sexe Naixament Cadellada Nom Mare
1 Cuccioli Yogui & Reglisse. REGLISSE DELLA ROCCA DEI PATOUS

Nombre de masceles : 1
Nombre de femelles : 0

FOTOGRAFIES DELS FILLS/FILLES