P
EDIGREES

LLISTA DE FILLS
  Sexe Naixament Cadellada Nom Mare
1 Encreuament Xaier & Jukshin. YUKSHIN DE LA BORDA D'URTX

Nombre de masceles : 1
Nombre de femelles : 0

FOTOGRAFIES DELS FILLS/FILLES